Foto: Glenn Lindberg

Fabrikationsfel på Subarus dieselmotor

Dåliga vevaxellager får Subarus boxerdieselmotorer att rasa efter bara några tusenbil. Skadorna blir omfattande och motorbyte krävs. Det kan bli en riktigt dyr historia.

Subarus boxerdiesel som började tillverkas sent 2007 hade två ”medfödda” fel som i vissa fall kan få motorerna att rasa i förtid. Flera Subaru-ägare har kontaktat Teknikens Värld och berättat om motorras redan efter några tusen mil.

Det är vevaxellagringarna som ger upp och skadorna blir så omfattande att motorbyte krävs. Hos generalagenten Subaru Nordic erkänner man att det har funnits konstruktionsbrister i den första generationen dieselmotorer. 

– Det är i grunden två fel som har orsakat problemen, och båda felen är åtgärdade i produktionen. Det första felet var att vissa pistoler som lägger en silikontätning på motorblocket var felinställda. Silikon kunde därför komma ned i vevaxelhuset, berättar PR-chefen Thomas Possling,

Felet med silikondropparna i vevaxelhuset undanröjdes i maj 2008, så det drabbade endast produktionen under det första halvåret. De modeller som då hade dieselmotorer var Legacy och Outback. 

– Det andra felet var ett mindre fel på motorns vevaxellager. De var tillverkade med en för snäv nedre tolerans, förklarar Thomas Possling.

Det femte vevaxellagret (det till höger) saknar smörjhål och oljeränna.

Totalt har Subaru Norden levererat 109 ersättningsmotorer, under perioden har 12 000 dieselbilar sålts. Enligt Subaru Nordic har inga kunder hittills lidit någon ekonomisk skada, samtliga motorskador har tagits på fabriksgarantin.

Men vad händer om motorskadan uppkommer efter tre år eller med mer än 10 000 mil på mätaren?

– Hittills har det aldrig hänt. Motorskadorna av dessa orsaker uppkommer tidigare, senast efter 7 000-8 000 mil. Har motorn gått 10 000 mil är det vår åsikt att faran är över. Om någon drabbas efter det att garantin har gått ut kommer vi att ta kostnaderna, under förutsättningen att bilen har fått rekommenderad service och inte blivit trimmad, säger Thomas Possling.

Men den generösa inställningen har inte alla fått ta del av. Fredrik Donner driver Jobparts i Kårsta, en motorrenoveringsverkstad som är specialiserad på Subaru. 

– Jag har precis bytt en dieselmotor på en Subaru. Den hade gått mer än 10 000 mil och motorbytet kostade kunden 60 000 kronor, säger Fredrik Donner.

Enligt Donner är det andra fel som orsakar motorskadorna på Subarus dieselmotorer. 

– Det femte vevaxellagret saknar tre smörjhål och oljeränna, det är därför de nyper. Vid höga varvtal går vevaxeln av. Men jag har hört att de har ändrat konstruktionen nu. Ett annat fel är att oljefiltret är felkonstruerat. Det ­sitter ovanpå motorn och håller inte kvar oljan. Därför hinner motorn gå 10-15 sekunder utan smörjning efter varje start, säger Fredrik Donner. 

Donners påstående tillbakavisas dock av Subaru Nordic.

Subaru har länge legat i topp vad det gäller kundnöjdhet, och problemen kommer oväntat. Kommer felen att påverka Subarus goda rykte?

– Inte i ett längre perspektiv. Det kan alltid bli fel i en mekanisk produkt. Det viktiga är hur man tar hand om problemen, säger Thomas Possling på Subaru Nordic.

Fredrik Donner har arbetat för flera stora motorrenoveringsföretag och har stor kompetens på området. Han anser att felet beror på att ett vevaxellager saknar smörjhål och oljeränna. Han menar också att oljefiltret töms på olja. Subaru Nordic håller inte med.