Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
110113-kamremskampen
110113-kamremskampen
110113-kamremskampen
110113-kamremskampen Foto: Glenn Lindberg

Kamremskampen

Det tar fyra timmar att byta kamrem på en Renault säger den lilla allbilverkstaden. Omöjligt, säger Bilia, det tar nästan sju timmar. Vem har rätt? Vi tog tiden på ett skarpt kamremsbyte.

Bilia tar mycket betalt för att byta kamrem på en Renault Scenic 2,0T. För mycket, tyckte den upprörda Scenicägaren Tomas Larsson som vi skrev om här på webben för ett par månader sedan. Enligt Bilia tar jobbet 6 timmar och 48 minuter och kostar 13 698 kronor. Men alla verkstäder är inte lika dyra. Solna Bilteknik gör jobbet för 6 552 kronor.

– Vi tar betalt för fyra timmar, mer tar det inte, säger Lucas Panagiotis på Solna Bilteknik.

När företagsledningen på Bilia och Renault såg reportaget blev de upprörda.

– Det går inte att göra ett riktigt kamremsbyte så snabbt, dundrade Arve Ericsson, vice regiondirektör på Bilia och utmanade Solna bilteknik på en kamremsduell.

”Taget”, svarade Solna Bilteknik.

Via en annons på Blocket hittar vi en lämplig Renault Scenic som lämnas till den lilla allbilverkstaden i Solna, som av en händelse ligger bara en kilometer från Bilias jätteanläggning. Vi riggar upp kameror för att filma hela förloppet. Jag frågar mekanikern Lukas Gil hur lång tid det kommer att ta.

– Kanske fem timmar, man vet aldrig. Ibland går det snabbt, ibland är det något som sitter åt hårt, svarar Lukas Gil.

Klockan 10.00 hissas bilen upp och kamremsbytet börjar. Höger framhjul tas bort, liksom innerskärmen. Motorn lyfts upp 4-5 centimeter med hjälp av en motorkudde. Vevaxel och kamaxel låses, den gamla remmen tas av, en ny sätts på. En ny vattenpump blir det också. Det är många moment och extremt trångt, så visst tar det tid.

Till slut är operationen färdig, Lukas Gil sänker bilen och vi tittar på klockan. Det har gått tre timmar och tio minuter.

En vecka senare gör Bilia om jobbet. Men då får vi varken filma eller närvara. Kanske vill de inte att det ska komma ut hur man gör jobbet nästan fyra timmar långsammare. Då skulle ju alla verkstäder kunna ta lika bra betalt som Bilia.

Men de gjorde om jobbet – på hemlig tid – och studerade noga filmen på arbetet hos Solna Bilteknik.

Och de gillade inte vad de såg. Läs kommentarerna från Renault/Bilia, och svaren från från Solna Bilteknik. Döm själv vem som gör rätt på verkstadsgolvet.

Fotnot: Kamremsbytet tog 3 timmar 10 minuter. På grund av ett kontaktfel till en spridare tillkom felsökningstid efter kamremsbytet. Eftersom det är en extraordinär händelse har vi inte räknat in den i kamremsreparationen.

Det här gjorde allbilverkstaden fel enligt Renault/Bilia

1. Bilia/Renault hittar hängande motorvärmarkablar under oljetråget samt vid höger drivaxel. Kablarna riskerar att fastna i drivaxeln och smälta av motorblockets värme, vilket kan innebära brand om kabeln är kortsluten vid inkoppling.

Solna Bilteknik svarar: Vi har inte rört kablarna. Kunden har ju beställt kamremsbyte.

Teknikens Värld: Motorvärmaren installerades av Bilia. Renault hävdar att alla auktoriserade verkstäder sätter fast kablar som de ser har lossnat. Om Renaults kontrollverkstad gjorde återmonteringen har inte kunnat bekräftas.

2. Batteriet kopplas ej ifrån, vilket kan få förödande konsekvenser. Om ett verktyg kommer i kontakt med minus/plus-pol kortsluts batteriet och gör att batteriet kokar och exploderar med brand samt att frätande batterisyra kommer ut/stänker. Eftersom motorn hissas upp och ned kan kabelbrott/kontaktfel uppstå med brand som följd. Vid samtliga ingrepp på fordon, dock inte viss service, skall batteri frånkopplas.

Solna Bilteknik: Kamremmen sitter på höger sida, batteriet på vänster sida. När ska mekanikern lägga verktyg på batteriet när bilen är på lyften?

Teknikens Värld: Batterifrånkoppling är en gammal käpphäst från Volvo och Renault. I praktiken tror vi de flesta verkstäder gör en egen bedömning.

3. Fronten samt kylarfästen demonteras ej innan kamremsbytet. Fronten måste demonteras för att lossa fästen till kylaren. Påfrestningar och skador på turborör och intercooler/kylare uppstår som följd.

Solna Bilteknik: Vi kan inte förstå vilka skador som skulle kunna uppstå för att kylaren inte lossas.

4. Ett felaktigt moment för montering av remskivan (40 Nm 110 grader) görs, Solna Bilteknik använder ej gradskiva vid åtdragning, samt att momentdragningar för övre kåpor och spännrulle saknas. För högt moment kan ge sprickbildningar på vevaxeldrev och för lågt moment riskerar att remskivan lossar och att motorskador uppstår.

Solna Bilteknik: Vi använder både momentnyckel och gradskiva och drar med rätt moment. Det går inte som Bilia påstår att efterkontrollera momentet. För att läsa av momentet måste muttern lossas och dras på nytt.

Teknikens Värld: Kameran var så placerad att gradskivan inte syns på filmen. Att kontrollera momentet i efterhand på det sätt som Bilia har beskrivit för oss ger inte exakta mätresultat.

5. Trots att Solna Bilteknik hävdar att de använder sig av originaldelar i marknadsföringen mot kund så använder de inte Renault original vattenpump. Vattenpumpen som används har en felaktig papperspackning som riskerar läckage och kortare livslängd. Renault reserverar sig för att uttala sig närmare om övriga reservdelar som Solna Bilteknik använt innan analysen av dessa reservdelar är gjord.

Continental Contitech, som levererar delarna till Solna Bilteknik, svarar: Contitech har sedan 1962 producerat kamremmar till den oberoende eftermarknaden och till fordonstillverkare globalt. ContiTech har pågående relationer med flera fordonstillverkare, till exempel Renault, VW-group, Daimler, Volvo och BMW. Mindre skillnader kan alltid förekomma mellan olika tillverkare av samma komponent, men alla produkter är tillverkade enligt originalkvalitet.

6. Muttern för spännrullen till kamremmen är felaktigt monterad, +50 Nm (ska vara 28 Nm) och kan medföra att pinnbult går av alternativt förkortad livslängd för spännrullen. Risk för motorskador.

Solna Bilteknik: Se punkt 4.

7. Ett AC-rör ligger mot och skaver på torpedplåt som medför slitageskador på rör och som kan ge läckage av kylmedia som följd och miljöskador uppstår. Kanske har felet uppstått på Solna Bilteknik?

Solna Bilteknik: Bilen såg ut på detta vis, det är Renaults konstruktion. Vad har detta med kamremsjobbet att göra?

8. Montering av kamaxelpackboxar sker med felaktiga verktyg (hammare) som kan ge oljeläckage som följd.

Solna Bilteknik: Mekanikern slår försiktigt med en hammare. Ett särskilt distansverktyg används. Det är ingen risk för skador, det handlar om hur slagen utförs.

Teknikens Värld: Många packboxar lär monteras utan specialverktyg.

9. En undre domkraft lyfter på motorns oljetråg som riskerar sprickbildningar i oljetråg med motorskador som följd.

Solna Bilteknik: Motorn lyfts underifrån med en motorkudde. Vår motorkudde är större än det lilla stödjande verktyg som används av Bilia och risken för trågsprickor torde vara större på Biliaverkstaden.

10. Tryckluftsverktyg används vid demontering/montering. Renaults tidverk är uträknat med verktyg utan luft/elektrisk hjälp och det är för att säkerställa moment och att det inte blir sträckningar i bultar och pinnbultar.

Solna Bilteknik: Vi använder tryckluft men efterdrar manuellt. Första varven dras för hand. Ingen risk för sträckning/felgängning. Att lossa muttrar med maskin är snabbare och säkrare.

11. Övre samt undre motorfixering används ej och motorn och drivaxlar hänger löst och bryter i befintliga upphängningar, vilket riskerar oljeläckage och utmattning av bussningar och fästen.

Solna Bilteknik: Det är sant att drivaxeln hänger löst, precis som vid varje däckbyte. Vi tror inte Renault bygger så känsliga bilar att det finns en risk för växellådsskador vid till exempel hjulbyte.

12. Solna Bilteknik kontrollerar ej nollställning av motor och låsning av vevaxel/kamaxel vid demontering av kamrem, vilket innebär att motorns emissioner inte kan säkerställas vid start efter återmontering.

Solna Bilteknik: Bilia har fel, nollställning görs.

Teknikens Värld: Motorn gick inte rent efter kamremsbytet beroende på kontaktfel till en spridare. Felet åtgärdades efter kamremsbytet. Bilia misstror denna uppgift.

13. Felaktig glykol (ej Renault frostvätska) samt låg fryspunkt -21 grader används vilket kan medföra stor risk för frysskador av motorn. Rekommenderad fryspunkt på glykolen är -40 grader.

Solna Bilteknik: Vi använder ethylenglykol från SGA. Vi blandar alltid koncentratet 50/50 vilket ger frostskydd ner till knappt 40 grader. Men vi ersätter bara den kylarvätska som tappas ur, ca tre liter. Att köldskyddet bara uppgick till -21 grader beror på att kundens ursprungliga köldskydd var dåligt.

Teknikens Värld: Fransmännen tar begreppet ”originaldel” till nya nivåer. Renault-glykol är en ethylenglykol, fullständigt blandbar med den ethylenglykol Solna Bilteknik använder.

Kommentar från Renault

”Auktoriserad verkstad är tryggt och problemfritt”

Kunden tjänar i längden på att serva sin bil hos auktoriserad verkstad. Det är tryggt och problemfritt och kunden undviker oväntade utgifter. En bil som är fullservad på en auktoriserad Renault-verkstad ger ett högre andrahandsvärde på bilen. På auktoriserad verkstad har mekanikerna högsta kunskap och Renault har ett optimalt serviceprogram där varje vital del kontrolleras, justeras eller byts i rätt tid.

Att anlita en icke-auktoriserad verkstad innebär att service och reparationer som inte utförs på ett fackmannamässigt sätt med originaldelar och dess garantier. Risken är att bilen går sönder snabbare och att det på sikt blir dyrare.

När det gäller Renault originaldelar så är dessa tillverkade enligt stränga kravspecifikationer och samtliga reservdelsserier måste överensstämma med originalen. Fabrikationsverktygen, den kemiska sammansättningen i delarna och behandlingarna är identiska och därmed bevaras säkerhetsegenskaperna. Detta innebär att Renaults originaldelar alltid är de samma under fordonets livslängd – med samma höga kvalitet. Bara Renaults originaldelar kan uppfylla dessa krav på tillförlitlighet och säkerhet.

Karin Karlsson

Informationschef, Renault

Mikael Stjerna summerar

Vore jag Renault-ägare skulle jag hålla mig borta från Bilia. Långt borta.

Bilia använder originalverktyg, gör arbetet enligt Renault-manualen och tar 7 000 kronor mer betalt för jobbet. Men blir det så mycket bättre? Inte säkert. Den som lämnar in bilen på allbilverkstaden

får sannolikt ett lägre pris, samma resultat – en ny kamrem och vattenpump – och delar av precis samma kvalitet.

Men låt oss oss inte bara kritisera Bilia. Fisken ruttnar från huvudet, och det gäller även franska firrar. Affärsmodellen, påbjuden av bilindustrin, är att sälja nya bilar billigt och ta igen det på eftermarknaden. För att kunna hålla höga vinstmarginalerna på eftermarknaden måste reservdelar och verkstadsjobb skyddas från konkurrens.

Det högtravande försvaret av pappkartonger som det står ”Renault”, ”Audi” eller ”Mercedes-Benz” på skulle vara komiskt om det inte vore för att skojeriet med reservdelar kostar oss konsumenter miljontals kronor. För att en marknad ska fungera krävs informerade konsumenter, inte felinformerade konsumenter.

Missa inte att se filmklippet om kamremskampen, där vi filmar och tar tid för kamremsbytet. Filmklippet hittar du via relaterade länken nedan.