Foto: Patrik Lindgren

Kvinnor inte lika märkesfixerade som män vid köp av begagnad bil

Priset är viktigast för både män och kvinnor när det ska inhandlas en begagnad bil. Men när det kommer till andra variabler som ska klaffa vid köpet spretar det desto mer mellan könen.

KVD och dess dotterbolag, tillika bilvärderingsföretaget KVD Bilpriser.se har undersökt och sammanställt begagnatbilsmarknaden i Sverige för att se hur köpen skiljer sig mellan män och kvinnor. Dels har de via statistikföretaget Vroom analyserat 171 411 försäljningar av begagnade bilar mellan privatpersoner under 2014 samt genomfört en Sifo-undersökning med 2 323 respondenter som fick ange vilka tre faktorer som är viktigast vid köp av begagnad bil.

Vid privatförsäljningar av begagnade bilar 2014 var 67 procent av köparna män medan 33 procent var kvinnor. Statistiken visar också att männen i genomsnitt köper dyrare bilar än kvinnorna, prisskillnaden var förra året 6 700 kronor. I norra delarna av Sverige är prisskillnaderna betydligt större än landets genomsnitt, med Västerbotten i topp där skillnaden låg på 13 621 kronor. Minst skillnad uppmättes i Södermanland där männen i genomsnitt köpte bilar som var 3 553 kronor dyrare än de begagnade bilar som kvinnorna köpte.

Det svenska snittpriset för begbilarna som kvinnor köpte var 75 732 kronor, för män 82 459 kronor.

Störst andel kvinnliga begagnatbilsköpare noterades inom bilmärkena Dacia, Fiat, Kia och Mini medan störst andel manliga gick att hitta hos Porsche och Land Rover.

Foto: Dag Thyselius

Just när det gäller bilmärke vid köp av begagnad bil är männen mer fixerade än kvinnorna, vilket vi ser på bilden ovan. Sifo-undersökningen visar nämligen att 19 procent av männen låter sig styras av märket på bilen när de letar begagnat medan endast fem procent av kvinnorna gör detsamma.

Men det är inte märket som är den mest avgörande faktorn, det är priset. Både män och kvinnor anser att prislappen är den enskilt viktigaste variabeln som måste fungera.

I övrigt anser kvinnorna att bilens säkerhet och att den är besiktigad är viktiga detaljer medan männen mer tittar på att bilen uppfyller sin funktion och att, precis som kvinnorna, den är besiktigad.

Vilken färg det är på bilen spelar mindre roll för båda könen, även om betydligt fler män än kvinnor anser att färgen kan vara avgörande för köp.