Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Glenn Lindberg

Miljöbilen som förbjöds

Staten förbjuder import av begagnade biogasbilar, visade det sig när jag försökte registrera en nyimporterad miljöbil, en biogasdriven Fiat Multipla. Samtidigt stöds köp av nya biogasbilar med miljörabatter på 10 000 kronor. Nu meddelas att reglerna för begagnade gasbilar ändras i april 2009. Slutet gott? Nej. Trots regeringens beslut kämpar Vägverket för att stoppa vår blå biogasbil.

För ett år sedan importerade jag en gasbil, en fabriksbyggd, EU-typgodkänd Fiat Multipla, från Tyskland. Innan jag tog hem bilen läste jag informationen på Vägverkets hemsida och kontaktade även Bilprovningen som sade att det skulle gå bra att registrera bilen i Sverige eftersom bilen var EU-typgodkänd.

Jag genomförde köpet och fick hem en miljövänlig, biogasdriven bil. Men den gröna lyckan blev kortvarig. Bilprovningen vägrade nämligen att registrera bilen. Orsak: Sverige har egna specialregler för begagnade biogasbilar. Man kräver att utrustningen ska vara köldtestad i 40 minusgrader. En exakt likadan, ny biogasdriven Fiat behöver däremot bara vara testad i –20 grader, den temperatur som EU kräver.

Köper jag en ny biogasdriven Fiat Multipla i Tyskland får den alltså registreras i Sverige. Jag får dessutom en belöning på 10 000 kronor (miljörabatten) för att jag är så miljövänlig. Är bilen däremot en vecka gammal när jag köper den är den helt förbjuden i Sverige.

Om dessa märkliga regler skrev jag i Teknikens Värld hösten 2008.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson tyckte inte om särreglerna.

”Vi för en dialog med Vägverket för att hitta en lösning på det här problemet så att likabehandling ska gälla”, sa hon till Teknikens Värld.

Vår kritik tog uppenbarligen skruv. Charlotte Ottosson, sakkunnig på näringsdepartementet, berättar att det blir en ändring.

– Vi har tillsammans med Vägverket bestämt att den nya inriktningen ska vara att inte vidhålla det gamla särkravet på test i –40 grader. Det saknas vetenskapliga bevis på att explosionsrisker uppstår i hård kyla. Det är ju helt ologiskt att ha vissa bestämmelser för nya gasbilar och andra för begagnade, säger Charlotte Ottosson.

De nya reglerna träder troligen i kraft den 28 april 2009.

– Vi kom överens om att inte driva kalltestkravet redan i våras, och nu handlägger Vägverket dispensärenden i positiv anda, säger Charlotte Ottosson.

Men detta påverkar inte juristerna på Vägverket som gör allt för att stoppa vår biogasdrivna Multipla.

Först har man nekat dispens för bilen. I länsrätten hävdar man sedan att beslutet inte går att överklaga. Med tanke på att gasbilsreglerna ska ändras ter sig Vägverkets linje fullkomligt obegriplig.

Är det ren dumhet eller maktfullkomlig arrogans?

 Prestigeblindo

Innan jag hamnade i tvisten med Vägverket hade jag en ljusblå tro att svenska myndigheter var både kunniga och ärliga och arbetade med medborgarnas bästa för ögonen.

Det är ju du och jag som är deras uppdragsgivare.

Men efter ett års tvist med den prestigestinna och envetna kolossen i Borlänge vet jag bättre.

För byråkraterna är en tvist med en bilägare en kamp som man vill vinna. Till varje pris. Det handlar inte om vad som är rätt eller fel. I stället handlar det om att med lögner och tjuvknep vinna striden och tvåla till motparten, den enskilde medborgaren.

 Någon annan förklaring kan jag inte se till att man hänvisar till domar som är upphävda eller till påståendet att kalltester behövs, annars hotas ”liv och hälsa.” Trots att man redan har fått backa på kravet i det nya ramdirektivet.

Min gasbilsimport har förmodligen lett till att vi får lättare att importera miljöbilar 2009.

Nu gäller det bara att få det Vägverket att förstå att inte heller min miljösnälla, kretsloppsvänliga Multipla är en fara för ”liv och hälsa”.

Trist bara att det känns som att prata med en vägg. När jag efter snart ett år av tvister vill ha en förklaring från Vägverket svarar chefen på fordonsavdelningen, Lars Carlhäll, helt lakoniskt ”Du kan ju söka dispens en gång till.”

Då vet man inte om man ska skratta eller gråta.

Detta har hänt

Teknikens Värld vs Vägverket

• 2007-10-02

Jag söker på uppmaning av Lars Carlhäll, chef för fordonsavdelningen på Vägverket, dispens för att köra den förbjudna gasbilen. Ärendet ska ta en månad.

• 2008-02-06

Vägverket avslår dispensansökan med hänvisning till nationella regler, ”–40 grader”. Vägverket menar att Sverige har rätt att bryta mot EU-regler om dessa äventyrar ”liv och hälsa”.

• 2008-03-06

Jag överklagar Vägverkets beslut till länsrätten. Enligt EG-direktiv 1999/37/EG och tolkningsmeddelande 2007/C 68/04 ska bilar som tidigare har registrerats i annat EU-land också accepteras i Sverige.

• 2008-03-19

Vägverket skriver till länsrätten och kräver att mitt ärende avvisas. För att ett beslut ska kunna överklagas måste det enligt lag handla om en medborgerlig rättighet, till exempel rätten till egendom. Vägverket skriver: ”Ifrågavarande dispens … är inte knuten till egendom i vidare mening”. Verket hänvisar till beslut i kammarrätten 2004. Vägverket vill kort sagt inte ha ärendet prövat i domstol.

• 2008-04-13

Jag informerar länsrätten om att domen i kammarrätten senare upphävdes av regeringsrätten. Jag framhåller också att en registrering är en förutsättning för att bruka min egendom, bilen.

• 2008-04-17

Vägverket beklagar ”misstaget” att ha hänvisat till en dom som är upphävd.

• 2008-05-14

Vägverket understryker att ”dispensen avser inte ett tillstånd för att utnyttja egendom” för att på så sätt hindra domstolsavgörande. Vägverket informerar också om motiven till våra särkrav: ”Kravet (på en begagnad gasbil) är att fordonet ska klara temperaturer ner till –40 grader. Anledningen är att eliminera olycksrisken, såsom brand och explosion, med gasbilar.” ”Kravet är notifierat … utan att kommissionen eller någon medlemsstat har uttalat sig i frågan.”

• 2008-05-30

Hur tänker Vägverket? Jag påpekar det uppenbara för länsrätten – om bilen inte är registrerad är det svårt att utnyttja den. Jag påpekar också att Vägverket ger fel fakta om ”notifiering”. En ”notifiering” är en slags information till EU. Görs inte notifieringen kan inte regeln tillämpas. Men påståendet att en obesvarad notifiering skulle upphäva andra EG-regler är helt enkelt felaktigt.

• 2008-07-25

Näringsdepartementet informerar mig om att inriktningen är att ta bort särreglerna. Beslutet togs den 18 mars 2008, på ett möte med Vägverket. Jag informerar länsrätten och undrar varför Vägverket har hållit tyst i fyra månader.