Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Patrik Lindgren / Teknikens Värld

Olagliga däcken – vad gör svenska myndigheter?

Det började i vintras när första omgången olagliga dubbdäck anlände Teknikens Värld och fortsatte i början av oktober med ytterligare felaktiga däck. Hur svarar marknaden och ansvarig myndighet på detta?

För er som har missat det här ärendet – följande har hänt. Under uppstarten av 2021 års vinterdäcktest visade sig en omgång av de inköpta dubbdäcken ha levererats med olagligt dubbutstick och därmed plockade vi bort dessa ur testet. Just detta däck, Delinte Winter WD52, är konstruerat utifrån det äldre regelverket för dubbade däck. För enkelhetens skull upprepar vi vad som tidigare skrivits kring just dubbdäcksreglerna:

Enkelt uttryckt finns det ett gammalt regelverk och ett nytt, båda är aktiva. Det gamla regelverket säger att ett dubbdäck får ha max 50 dubbar per meter rullomkrets med ett maximalt dubbutstick på 1,2 millimeter när däcket är nytt. Det andra regelverket säger att däcket får ha hur många dubbar som helst och vilket dubbutstick som helst, så länge det klarar det av finska Traficom utvecklade over-run-testet, vilket enkelt uttryckt är ett vägslitagetest. Trots massor av dubbar så får däcken som byggs enligt detta nyare regelverk inte slita mer på underlaget än de gamla. Det fina med Traficom-testet är att det finns en testrapport för varje däck, som tydligt berättar med vilket dubbutstick däcket godkändes.

Efter att vinterdäcktestet publicerades utförde vi en stickprovskontroll, vi köpte helt enkelt in fler däck. Vilket gav ytterligare olagliga dubbdäck, denna gång Maxtrek Trek Ice 900 och Goodride IceMaster Spike Z-506. Det förstnämnda, som byggts utifrån det äldre reglementet, levererades med för många dubbar och det sistnämnda, byggt utifrån det nyare reglementet, hade alldeles för långt dubbutstick. Med andra ord är båda däcken olagliga att använda i Sverige. Dessvärre är de inte olagliga att sälja och man kan fråga sig vilka kontrollorgan som ska se till att dessa lagar och regler följs. Men vänta lite, det är ju Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet i det här fallet? 

Vinterdäcket Maxtrek Trek Ice 900 har olagligt många dubb. Foto: Patrik Lindgren / Teknikens Värld

Så agerar däckåterförsäljarna

Vi kommer att återkomma till detta, men först kan vi konstatera att webbshoppen Däck365.se reagerade snabbt och föredömligt då de dels skickade returdokumenten för Maxtrek Trek Ice 900-däcken direkt och dels meddelade att de kommer att göra en full återbetalning så snart de mottagit returen. Vilket skedde tio dagar efter vi fått första meddelandet. Ännu viktigare, de stoppade försäljningen av nämnda däckmodell direkt och säger sig ha tagit kontakt med importören.

Goodride-däcket köpte vi från däckonline.se, som även de var snabba att ta däcken i retur. Vad de däremot inte har gjort är att stoppa försäljningen av Goodride-däcket, det går tyvärr fortfarande att köpa.

Vinterdäcket Goodride IceMaster Spike Z-506 har olagligt långa dubb. Foto: Patrik Lindgren / Teknikens Värld

Maxtrek-däcket är olagligt för att det har för många dubbar (104 mot tillåtna 97 för den berörda dimensionen), så enkelt är det. Goodride däremot har för långt utstick, men vad innebär det i praktiken för dig? Om vi bortser från att det gör däcket olagligt att använda så innebär det även stor risk för onormalt slitage och i värsta fall radikalt förkortad livstid för däcken. Med så långt dubbutstick som våra Goodride-däck har skulle dubbarna börja ramla ur däcken tämligen omgående när däcket tas i bruk, vilket snabbt skulle göra däcken fullständigt värdelösa som vinterdäck. Men här uppstår ytterligare ett bekymmer i nästa steg, för vem är importör av Goodride-däcket när man som vi köper det från däckonline.se? Vem är importören som ska ställas till svars? Då företaget bakom däckonline.se har sitt säte i Hannover i Tyskland, innebär det faktiskt att det är du som kund som är importör av däcken...

Så agerar Transportstyrelsen

Traficom i Finland har samma uppgift som svenska Transportstyrelsen på sitt bord, de är med andra ord den finska tillsynsutövaren. Vilket i Finland innebär att de faktiskt utför både regel- och slumpmässiga kontroller av vad som säljs på marknaden – för att se till att reglerna efterlevs. Men när vi ställer frågorna till Hans Norén, utredare på Transportstyrelsen, inser vi att det fungerar annorlunda i Sverige.

Hans Norén, Transportstyrelsen. Foto: Transportstyrelsen

Frågor till Transportstyrelsens utredare Hans Norén

Är Transportstyrelsen medvetna om problemen med att dubbdäck som är olagliga att använda i Sverige säljs på den svenska marknaden?

Svar: Nej, vi är inte medvetna om att detta skulle förekomma på den svenska marknaden.

 

Vad har Transportstyrelsen gjort i sin kapacitet som tillsynsmyndighet för att kontrollera dubbdäcksutbudet på den svenska marknaden?
Svar: Vi försöker att arbeta utifrån en riskvärdering och då vi inte känt till detta förhållande, så har det heller inte varit aktuellt för oss att genomföra särskilda insatser inom detta område.

 

Sker det några oannonserade kontroller i Transportstyrelsens regi, likt de som sker på den finska marknaden, för att råda bot på de här problemen?
Svar: Se föregående svar.

 

Nu när Transportstyrelsen blivit varse om detta missförhållande, vilka särskilda insatser eller åtgärder kommer ni som tillsynsmyndighet att genomföra inom detta område?

Svar: Vi kommer att beakta denna information när vi genom en riskvärdering bedömer hur vi ska använda våra resurser på bästa sätt inom vår tillsynsverksamhet.

 

Finns det i dag resurser avsatta inom Transportstyrelsen att faktiskt genomföra tillsyn av dubbdäcksmarknaden i Sverige?

Svar: Som sagts tidigare så försöker vi att genom en riskvärdering använda våra resurser på bästa sätt inom de områden som vi ansvarar för.

Transportstyrelsens svar ger inte mycket tillbaka. Tänk om de sagt att ”oj, det där var ju inte bra – vi har gjort fel och vi måste kolla upp det hela och agera utifrån vad vi hittar”. Riskanalys är säkert korrekt och bra, men det hela låter som ett ekorrhjul – för hur ska Transportstyrelsen kunna göra en riskanalys om de inte utför tillsyn och får veta hur stort problemet är? Nej, de har i det här fallet brustit kapitalt i sin uppgift som tillsynsmyndighet, vilket innebär att dubbdäcksmarknaden lämnas vind för våg. I våra mätningar inför vinterdäcktesterna ser vi att de stora så kallade premiummärkena har kontrollen som krävs på sin dubbning. Men för de mindre och lågprispositionerade märkena, som inte dubbar däcken i samband med tillverkningen utan när däcken når marknaden där de ska säljas, brister kontrollen. Det är våra exempel tydliga bevis på.

I slutänden är det du som kund som drabbas. Att tro att marknadens alla aktörer, stor som liten, skulle klara av att ta detta ansvar är befängt. Det ligger på Transportstyrelsens bord att sköta tillsyn – dags att ta tag i det säger vi.