Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Patrik Lindgren

Privatleasa bil fortsatt väldigt populärt

Privatleasing av bil har i Sverige sett ett rejält uppsving under den senaste tioårsperioden. Nu uppgår formen till ungefär en fjärdedel av alla privata nybilsköp i landet.

Skruva tillbaka klockan tio år och nästan ingen svensk köpte sig en ny bil via privatleasing. Det var inte många tusen nya bilar 2008 (totalt registrerades 253 982 nya bilar under året) som köptes på det viset. Annat är det i dag. 2017 var nästan var fjärde nyregistrerad bil en privatleasingbil, 24 procent närmare bestämt (279 315 nya bilar registrerades under fjolåret). Det är dock en nedgång från 2016 som registrerades för en andel om 28 procent.

Statistik från Trafikanalys visar att det vid senaste årsskiftet rullade drygt 110 000 privatleasade bilar på vägarna i Sverige. Siffran motsvarar 2,9 procent av alla privatägda bilar i Sverige.

Att allt fler väljer att privatleasa tror Trafikanalys framför allt beror på man som köpare inte behöver en kontantinsats för att kunna rulla hem med en ny bil. Det låga ränteläget tror man också har spelat roll.

Unga och ensamstående väljer privatleasing

Trafikanalys har även tittat på vem som hellre väljer privatleasing framför andra förvärvsformer. Framför allt är det unga personer upp till 30 år som väljer att privatleasa bil. Andelen i denna ålderskategori uppgår till 48 procent, alltså nästan hälften av nybilsköparna upp till 30 år. De som är 31 till 50 år gamla väljer privatleasingsalternativet i 31 procent av fallet och de som är 51 år och äldre väljer privatleasing vid 14 procent av nybilsköpen.

Framför allt är det ensamstående med barn under 25 år som väljer privatleasing. 40 procent av nybilsköparna i denna kategori väljer bort ett traditionellt finansierat köp. Även sammanboende med barn under 25 år väljer relativt ofta privatleasing – 31 procent.

Sammanboende utan barn och sammanboende med barn som är 25 år eller äldre väljer inte privatleasing i samma utsträckning; 16 procent av förstnämnda kategori och 19 procent av sistnämnda.

LÄS MER: Tänk på det här vid privatleasing

Foto: Patrik Lindgren

Kvinnor privatleasar oftare än män

Kvinnor privatleaser oftare än män. 28 procent av kvinnorna som köpte nya bil i fjol gjorde det med hjälp av privatleasing. Motsvarande siffra för män var 21 procent.

Bostadssituationen påverkar…

Statistiken visar också att det är vanligare att välja köpformen privatleasing om man bor i flerbostadshus än om man bor i ett småhus. Småhusägarna väljer att privatleasa bilar i 20 procent av fallen, bostadsrättsägarna i 26 procent av fallen och hyresrättsinnehavarna i 36 procent av fallen.

Ju större disponibel inkomst i ett hushåll desto större sannolikhet att man privatleasar bilen. Men Trafikanalys betonar att skillnaderna är små, boendeform påverkar i betydligt högre grad.

… så även geografisk placering

Privatleasing av bil är vanligast i Stockholms och Västra Götalands län där 4,5 procent av de privatägda personbilarna i trafik är privatleasade. I Skåne är motsvarande siffra 2,8 procent.

I merparten av de norrländska länen samt i Gotlands län är privatleasing minst vanlig.

Privatleasare väljer smått

Den som privatleasar en bil har en tendens att välja en mindre bilmodell. Sannolikt är en lägre månadskostnad en orsak, så även att unga personer (det vill säga de som privatleasar i högst utsträckning) ofta väljer mindre bilar framför större.

… och bensin framför diesel

Privatleasarna väljer oftast en bensinbil framför en dieselbil. 77 procent av 2017 års privatleasingsavtal gällde bensinbilar (54 procent för de som finansierade bilköpet på annat sätt) medan endast 18 procent gällde dieselbilar (38 procent för övriga köpformer). I 1,5 procent av fallen gällde privatleasingen en elbil, en klart högre andel än de 0,4 procent som valde elbil i samband med nybilsköp som finansierades på annat sätt. Hybriderna stod för 4 procent av privatleasingavtalen i fjol (7 procent vid annan köpform) och laddhybriderna för 0,1 procent (1,1 procent vid annan köpform).

Om du nyligen har köpt en ny bil, vilken form av finansiering valde du? Berätta med en kommentar nedan.