Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Teknikens Värld & Shutterstock

Privatleasing mycket dyrare än köp

Den som privatleasade en bil för tre år sedan har i vissa fall betalat dubbelt så mycket för bilägandet jämfört med om han eller hon hade köpt bilen. Teknikens Världs jämförelse visar att privatleasingkontrakt som skrevs för tre år sedan har varit lönsamma – för leasingbolagen och bilhandlarna. Och en riktigt dålig affär för kunderna.

De senaste åren har privatleasing ökat explosionsartat. I dag är det i de mindre storleksklasserna det vanligaste sättet att finansiera ett privat bil­innehav. Framför allt brukar ekonomin framhållas som fördelaktig. Att privatleasa en småbil för 2 000 kronor per månad har de senaste åren ansetts som billigare än att köpa bilen och själv stå för både värdeminskning och kapitalkostnad. Även Teknikens Värld har kommit till samma slutsats ett flertal gånger.

Men med facit i hand kan vi konstatera att vi har haft fel. Verkligheten för dem som skrev på ett leasingkontrakt för tre år sedan har blivit den motsatta. De som köpte en bil för tre år sedan, i stället för att privatleasa den, har kunnat spara över 50 000 kronor. Orsaken är de extremt höga andrahandsvärden på begagnatmarknaden som gör att värdeminskningen på tre år gamla bilar är nästintill försumbar. De höga restvärdena i bilarna gynnar finansbolag och bilhandel som nu kan göra stora vinster på leasingbilar som lämnas tillbaka.

För att räkna ut kostnaderna letar vi upp tre år gamla annonserbjudanden i Dagens Nyheter, från mars 2019. I samtliga fall vi analyserar har privatköp blivit mer lönsamt än privatleasing av bilarna.
Skoda Octavia Ambition TSI 115 erbjöds i annonser från Skoda-handlare i Stockholm för 2 399 kronor per månad för ett privatleasingkontrakt i 36 månader, med 1 000 mil per år i tillåten körsträcka. I samma annons erbjöds bilen för kontantpriset 193 900 kronor. Med facit i hand kan vi konstatera att bilkunden som slog till på privatleasing i dag har betalat 43 000 kronor mer för bilen jämfört med den som köpte samma Skoda Octavia.

Så här har vi räknat: Leasingkundens kostnader är 2 399 kronor i 36 månader, totalt 86 364 kronor. Sedan kan bilen, om den är helt skadefri, lämnas tillbaka utan extra kostnader. 
Den som köpte bilen betalade 193 900 kronor. I dag kostar den billigaste begagnade Octavia-kombin på marknaden 174 500 kronor. Många Octavia på marknaden ligger på 180 000-190 000 kronor, trots att de har betydligt mer än 3 000 mil på mätaren. Om man som privatsäljare kan få 174 500 kronor är högst osäkert. Därför räknar vi av fem procent, och räknar med 166 000 kronor som säljpris. Det ger en värdeminskning på 27 900 kronor över tre år, eller ett totalt värdefall på osannolikt låga 14 procent under treårsperioden.

Den som äger bilen har även betalat för service, något som ingår i de flesta privat­leasingkontrakt. Vi utgår från körsträckan 1 000 mil per år eftersom det är begränsningen i privatleasingavtalet. Därför hinns det bara med en service, en kostnad som vi kalkylerar till 3 000 kronor. En relativt stor nackdel med att köpa en bil är kapitalutlägget som krävs. Vi räknar med två procent ränta på kapitalet. På tre år blir det 11 600 kronor. Totalt sett har ”köpe-bilen” kostat 27 900 kronor i värdeminskning, 3 000 kronor i service och 11 600 kronor i ränta under tre år, sammanlagt 42 500 kronor.
Övriga kostnader, till exempel bränsle, däck, reparationer etc, är lika, oavsett om bilen köps eller leasas.

Kalkylen visar alltså att leasingkunden har haft kostnader på 86 364 kronor medan kunden som köpte bilen och säljer i dag har haft halva kostnaden, 42 500 kronor. 2019 var det alltså smartare att köpa bilen än att privatleasa den.

Klaus Silfvenius är bilhandelsansvarig på Motorbranschens Riksförbund. Foto: Motorbranschens Riksförbund

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, Motorbranschens Riksförbund, håller med om slutsatserna.

– Er tes är inte helt fel. Det är en ganska unik situation vi har på bilmarknaden i dag, säger Klaus Silfvenius.

Vilka bolag är det som tjänar pengar på värdeökningen på begagnade bilar?
– Det är bolaget som äger bilarna, alltså finansbolaget. Men i vissa fall kan de sprida risken genom avtal om återköp med bilåterförsäljaren. I sådana fall kan även bilhandlaren få ta del av prisuppgången på leasade bilar, förklarar Klaus Silfvenius.  

Någon möjlighet att som leasingtagare få del av de oväntat höga begagnatpriserna finns däremot inte. Kunden, alltså leasingtagaren, får inte köpa ut bilen till den restskuld som finns i kontraktet. Det skulle få leasingavtalet att se ut som ett förtäckt avbetalningsköp, vilket bland annat innebär krav på kontantinsats. 
– Om leasingbolaget eller bilhandlaren säljer bilen till leasingtagaren efter leasingperiodens utgång måste det enligt lag vara till ett marknadspris, säger Klaus Silfvenius.

Den stora frågan man ställer sig är om situationen är densamma om tre år. Kommer de höga begagnatpriserna att bestå, och är det i så fall även i dag mer lönsamt att köpa i stället för att privatleasa?
– Om jag hade en kristallkula… 

Klaus Silfvenius skrattar och tvekar ett ögonblick innan han fortsätter.
– Allvarligt talat, jag tror vi har en extrem situation i dag. Om bilproduktionen tar fart och om nya konkurrenter kommer ut på marknaden kommer det att trycka ner nybilspriserna och därmed även begagnatvärdena. Men om vi kommer att få handelsrestriktioner framöver – för det ska vi vara klara med, de nya märkena från Kina säljer till subventionerade priser för att köpa sig in på marknaden – om det kommer handelsrestriktioner så kommer kanske de höga priserna att bestå. Vad som händer vet vi inte i dag, det kan gå åt båda hållen. Vad en privatperson ska välja beror på vilka risker han eller hon vill ta. Personligen skulle jag kanske välja privatleasingalternativet just för att den framtida bilmarknaden har så stora osäkerheter, säger Klaus Silfvenius. 

En närmare analys av Octavia-exemplet ger mer kött på benen. Den Octavia-modell som ny 2019 kostade 193 900 kronor har i dag, tre år gammal, drabbats av en värdeminskning på endast 14 procent. Men värdeminskning relaterar egentligen till nybilspriset 2022. I dag kostar samma bil 283 700 kronor hos Skoda-handlaren. Eftersom bilen drar 0,53 liter per mil och släpper ut 120 gram koldioxid per kilometer så drabbas den nya bilen även av en malusskatt om drygt 6 000 kronor per år under de första tre åren. Det är det alternativet som gör att begagnatkunden hellre köper en tre år gammal Octavia för 174 500 kronor. Räknar vi in tre års malusskatt i nybilspriset så är den begagnade bilen 42 procent billigare. 

Slutsats: Tror vi på fortsatta prishöjningar kan värdefallet även fortsättningsvis bli lågt. Men om priserna stabiliserar sig på nybilsmarknaden så lär värdeminskningen blir större i framtiden.

Skoda Octavia. Foto: Patrik Lindgren / Teknikens Värld

Köp jämfört med privatleasing

Erbjudanden från Stockholms bilhandlare i mars 2019. Källa: Annonser i Dagens Nyheter.

 

Skoda Octavia kombi Ambition TSI 115

Kostnader vid köp

Kontantpris 2019: 193 900 kr.

Andrahandsvärde: 166 000 kr.

Värdeminskning: 27 900 kr.

Servicekostnader: 3 000 kr.

Kapitalkostnad: 11 600 kr.

Totaltkostnad 3 år vid köp: 42 500 kr.

Kostnader vid privatleasing

Privatleasing: 2 049 kr/mån.

Totalkostnad 3 år: 73 764 kr

Skillnad efter 3 år

43 864 kr mer vid privatleasing.

 

Kommentar: Från ett inköpspris på 193 900 kronor har bilen bara tappat 14 procent i värde under tre år. Orsaken är främst prisökningen på nya bilar.

En motsvarande ny Octavia kombi kostar i dag 283 700 kronor och då ska köparen dessutom betala sammanlagt 18 000 kronor i malusskatt under de första tre åren. Det är den prisökningen som har lagt grunden till det goda andrahandsvärdet, som i sin tur har gjort privatleasingen till en sämre affär än köp av bil.

Kapitalkostnaden kan beräknas på många olika sätt men även om man räknar med en högre låneränta kvarstår slutsatserna.

Servicekostnaden är schabloniserad. Andrahandsvärden är en skattning efter vad den billigaste bilen kostar på Blocket med ett ytterligare avdrag på fem procent.

 

Fler exempel längre ned i artikeln.

Karl Wahlin på Bilpriser.se. Foto: Mikael Stjerna / Teknikens Värld

Så säger experten

Karl Wahlin på Bilpriser.se, bilvärderingsföretaget som bland annat gör värdeminskningsanalyserna för alla Teknikens Världs testbilar, ger sin syn på den extrema prisutvecklingen. 

Vad är det som trycker upp begagnatpriserna?
– Komponentbrist de senaste åren har orsakat långa leveranstider och brist på nybil. Kriget har orsakat ytterligare störningar i handelskedjorna och därmed bidragit till att förlänga leveranstiden på nybil. Bristen på nybil är den faktor som vi bedömer har starkast påverkan uppåt på begagnatpriset.

Påverkar politiska beslut prisbilden?
– Malusskatten på nya bilar minskar nyförsäljningen av fossildrivna bilar, vilket driver upp priset på dessa på begagnatmarknaden. Malusskatten ökar också incitamentet för att behålla den bil man har, vilket minskar inflödet på begagnatmarknaden och håller uppe prisnivån.

Hur påverkar förra årets kraftiga höjning av förmånsvärdena?
– När förmånsbilar har blivit dyrare, så har allt fler tjänstebilsförare börjat se sig om efter ett privat alternativ för att lösa transportbehoven. Det betyder ökad efterfrågan på begagnat.

Åt vilket håll är begagnatpriserna på väg?
– Under 2022 års första månader har ökningen i prisnivån på begagnatmarknaden avtagit. Det går inte att dra långtgående slutsatser baserat på bara några månaders data, men skulle kunna indikera att prisnivån har stabiliserats. Ställer vi drivkrafterna mot varandra är vår bedömning att det är fler och kraftfullare faktorer, i synnerhet bristen på inflöde av nybil, som påverkar prisnivån uppåt än nedåt. Mycket pekar på att en högre prisnivå på begagnat är här för att stanna – så som redan är fallet i Norge.

Opel Corsa.
Opel Corsa.
Opel Corsa.
Skoda Fabia.
Skoda Fabia.
Skoda Fabia.
1 AV 4
Opel Corsa.
Foto: Axel Wierdemann / Teknikens Värld
2 AV 4
Foto: Patrik LIndgren / Teknikens Värld
3 AV 4
Foto: Glenn Lindberg / Teknikens Värld
4 AV 4
Skoda Fabia.
Foto: Peter Klemensberger / Teknikens Värld

Köp jämfört med privatleasing, fortsättning

Erbjudanden från Stockholms bilhandlare i mars 2019. Källa: Annonser i Dagens Nyheter.

 

Mazda CX-5 2,5 AWD

Kostnader vid köp

Kontantpris 2019: 318 900 kr.

Andrahandsvärde: 275 000 kr.

Värdeminskning: 43 900 kr.

Servicekostnader: Ingår i priset.

Kapitalkostnad: 19 134 kr.

Totalkostnad under 3 år: 63 034 kr.

Kostnader vid privatleasing

Privatleasing: 3 790 kr/mån.

Totalkostnad 3 år: 136 440 kr.

Skillnad efter 3 år

73 406 kr mer vid privatleasing.

 

Opel Corsa 1,4

Kostnader vid köp

Kontantpris 2019: 119 900 kr.

Andrahandsvärde: 95 000 kr.

Värdeminskning: 24 900 kr.

Servicekostnader: 3 000 kr.

Kapitalkostnad: 7 194 kr.

Totalkostnad under 3 år: 35 094 kr.

Kostnader vid privatleasing

Privatleasing: 1 899 kr/mån.

Totalkostnad 3 år: 68 364 kr.

Skillnad efter 3 år

33 270 kr mer vid privatleasing.

 

Peugeot 3008 130 hk

Kostnader vid köp

Kontantpris 2019: 237 900 kr.

Andrahandsvärde: 200 000 kr.

Värdeminskning: 37 900 kr.

Servicekostnader: 4 000 kr.

Kapitalkostnad: 14 274 kr.

Totalkostnad under 3 år: 56 174 kr.

Kostnader vid privatleasing

Privatleasing: 2 849 kr/mån.

Totalkostnad 3 år: 102 564 kr.

Skillnad efter 3 år

46 390 kr mer vid privatleasing.

 

Skoda Fabia

Kostnader vid köp

Kontantpris 2019: 157 500 kr.

Andrahandsvärde: 122 500 kr.

Värdeminskning: 35 000 kr.

Servicekostnader: 3 000 kr.

Kapitalkostnad: 9 450 kr.

Totalkostnad under 3 år: 47 450 kr.

Kostnader vid privatleasing

Privatleasing: 2 049 kr/mån.

Totalkostnad 3 år: 73 764 kr.

Skillnad efter 3 år

26 314 kr mer vid privatleasing.