Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Patrik Lindgren / Teknikens Värld

Snabbladdning billigare än hemmaladdning

Trots att elpriserna går i taket står priserna på publika laddare still. Det betyder att det kan löna sig att ladda ”på stan” i stället för hemma. Vi jämför priserna och det finns pengar att spara för alla som kör elbil.

Elpriserna har gått upp och kommer att fortsätta i samma riktning i ­vinter. Det gör inte bara uppvärmning av ­bostäder kännbart dyrare, även elbilar har ­blivit betydligt dyrare i drift. Framför allt i södra Sverige, elprisområde 4, där elkraften ibland kostar över åtta kronor per kWh om man har ett årsavtal med fast pris.
Det medför att milkostnaden för elbilar närmar sig bensindrivna bilar. En elbil som drar 2 kWh per mil kostar 16 kronor per mil om man laddar med dyr, sydsvensk el. Lika mycket som en bensinbil som drar 0,8 liter per mil.

Men det finns laddmetoder som minskar elnotan. Ett sätt är att shoppa elkraft smart och leta efter billiga avtal och utnyttja nätternas lägre elpriser.
Ett annat sätt är helt enkelt att ladda på stan. De flesta laddoperatörer har hittills hållit samma pris på laddstolparna, trots de höga prisuppgångarna på kraftbörserna. Det innebär att man fortfarande laddar för 3,50 kronor per kWh på de ultrasnabba Ionity-laddarna, om man har ett årsavtal som kostar 190 kronor per månad.

Priser från E.On för fastprisavtal, 1 år. Nätavgift tillkommer. Priser från 2022-09-27. Foto: Teknikens Värld / Expressen Lifestyle

Så fungerar elprisområden

Sedan 2011 är Sverige uppdelat i fyra elprisområden. I de två nordliga områdena, i princip norr om Gävle och Dalarna, råder elkraftöverskott och priserna är låga. I de två sydliga områdena råder elkraftsunderskott. I elområde fyra, söder om en linje från Oskarshamn till Falkenberg, är priserna för fasta elavtal tre gånger högre än i de två nordliga områdena. I området däremellan, prisområde tre, ligger priserna närmare sydligaste Sverige. 

Prisskillnaden uppstår när överföringskapaciteten från norra Sverige inte räcker till och dyrare kraftproduktion och import ökar i de sydligare områdena. Tanken är att de höga priserna i södra Sverige ska fungera som marknadsincitament och locka kraftbolagen att anlägga kraftverk i södra Sverige. Detta har dock hittills inte skett i någon större utsträckning.

De som väljer märkesavtal med Ionity kommer vanligtvis billigare undan. Hyundai-ägare betalar 3,10 kronor per kWh med en fast månadsavgift på 139 kronor, BMW- och Mini-ägare betalar 2,88 kronor per kWh med en månadsavgift på 137 kronor.
Det betyder att du som bor i elområde 4, i sydligaste Sverige, och laddar hemma kan halvera elkostnaden om du slutar hemmaladda och i stället laddar upp batteriet på en publik laddstation.

Karin Hellgren, kommunikationschef på OKQ8. Foto: OKQ8

Laddoperatörerna svarar: OKQ8

Fråga: Kommer ni att differentiera laddpriserna i framtiden?

– Vi har hållit samma pris per kilowattimme sedan vi öppnade den första supersnabbladdaren i Örebro i december förra året och det är 5,99. Det är samma pris oavsett var i landet och på vilken station du laddar.

Marknaden för laddning är, till skillnad från bensin- och dieselmarknaden, relativt omogen och sedan den etablerades har den kännetecknats av fasta priser. Ett möjligt scenario är att priserna kommer att bli mer dynamiska beroende på tid på dygnet och i vilket elområde man befinner sig i framtiden, detta för att spegla de faktiska kostnader de olika aktörerna har på marknaden. Det är sannolikt att de ökande energipriserna kommer få en effekt på marknaden. Men hur mycket är svårt att sia om i en konkurrensutsatt marknad.

Även i elprisområde 3, enkelt uttryckt från södra Småland och upp till Gävle och Dalarna, är priserna höga. Redan i början av september närmar sig den rörliga elkostnaden tre ­kronor per kWh i denna del av Sverige, och ska vi ha ett fast årsavtal kostar det drygt sex kronor inklusive den rörliga nätavgiften.

De flesta verkar därför i dag tjäna på att ladda på publika laddare. En ­genomsnittlig Stockholmsbo som betalar sex kronor per kWh betalar runt tolv kronor per mil när han kör elbilen med hemladdad el. Om han i ­stället laddar publikt hos Ionity kostar körningen bara sju kronor per mil. Sett över ett års körning, 1 500 mil, betyder det runt 10 000 kronor i sparad elkostnad.

Stian Mathisen, näringspolitisk chef på Recharge. Foto: Recharge

Laddoperatörerna svarar: Recharge

Fråga: Kommer ni att differentiera laddpriserna i framtiden?

– Recharge har inga planer på att ha olika priser sommar och vinter. Vi har heller inga planer om prisökning just nu, men det kan bli behov av att justera priserna för att täcka kostnadsökningar i framtiden. Vi anser att det bästa är att ge kunderna förutsägbara och så låga priser som möjligt. Det gör vi genom att köpa el i stor utsträckning med fastprisavtal, i stället för på spotprismarknaden. Angående geografiskt skilda laddpriser, så är användningen av våra laddare i norra Sverige i många fall för låg för att försvara våra investeringar och vi upplever att driftskostnaderna överstiger intäkterna. Detta kommer att förändras med åren i takt med att elbilar blir vanligare även i norra Sverige, men än så länge är det så att laddare i områden med hög befolkningstäthet mer eller mindre subventionerar driften av laddare i områden med lägre befolkningstäthet. För att vi ska kunna fortsätta bygga ut laddinfrastruktur i hela Sverige har vi därför valt att behålla en gemensam prismodell för hela landet.

I sydligaste Sverige, i elprisområde 4, är spareffekten ännu större. Där kan skillnaden handla om 13 000 kronor per år när vi jämför hem-el med vad det kostar att snabbladda på publika laddstolpar.

Prisförändringarna kullkastar den hittills allmängiltiga sanningen att man helst bör kunna ladda hemma för att kunna motivera en elbil ekonomiskt. Visst är det bra att kunna ladda hemma, men med dagens elpriser handlar det mest om bekvämligheten.

Priser på publika laddstolpar

Att ladda på publika laddstolpar kan i vinter bli billigare än att ladda hemma om man bor i södra delen av landet. Alla operatörer har enhetliga priser över landet, med ett undantag: Tesla, som har varierande priser på sina Supercharger-laddstationer. Ett abonnemang kopplat till en Ionity-laddare ter sig som det mest fördelaktiga valet, men självklart styr avståndet till laddaren mycket. Långsam AC-laddning på en Mer-laddare är allra billigast, 3,00 kronor per kWh, men kräver längre laddstopp än flertalet förmodligen står ut med i ett längre perspektiv. 

 

Recharge

Effekt – Pris/kWh

Upp till 22 kW – 3,49 kr

23-50 – kW 6,49 kr

51-350 – kW 6,99 kr

 

Mer

Effekt – Pris/kWh

AC – 3,00 kr

50 kW – 5,50 kr

150 kW och över – 5,95 kr

Avtal: Mer Around 499 kr/mån ger lägre pris upp till 450 kWh/månad.

 

OKQ8

Effekt – Pris/kWh

50 kW – 5,99 kr

 

Circle K

Effekt – Pris/kWh

50 kW – 4,99 kr

150-350 kW – 6,29 kr

 

Tesla Superchargers

Varierar över landet, ­genomsnittspris är 5,06 kr/kWh.

 

Ionity (350 kW)

Bilmärke/avtal – Pris/kWh

Utan avtal – 8,70 kr

Ionity Passport (190 kr/mån) – 3,50 kr

Audi (189,45 kr/mån) – 3,30 kr

BMW (137 kr/mån) – 2,88 kr

Hyundai/Kia (139 kr/mån) – 3,10 kr

Mercedes (186 kr/mån) – 2,88 kr

Volkswagen (99 kr/mån) – 3,15 kr

 

AC = Långsam laddning. 

DC = Snabbladdning 50 kW eller mer.