Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Andreas160578

Statistik: Så tankas det i din kommun

Östergötland, Kronoberg och Västra Götaland är i topp när det gäller förnybara drivmedel. På kommunnivå är det Herrljunga som kan slå sig för bröstet. Det visar statistik från Gröna bilister.

2030 ska klimatpåverkan från landets transportsektor ha minskats med 70 procent jämfört med 2010 – i dag ligger siffran på 17 procent. I ett led att följa utvecklingen har organisationen Gröna Bilister, som stöds av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden, med Trafikverkets hjälp startat en indikator som bryter ner siffrorna för bränsleleveranser till kommunal nivå.

– Kommunerna är ofta föregångare i omställningen till hållbara transporter. Sedan vaknar politikerna på riksplanet. Därför är det viktigt att följa upp utvecklingen på lokal nivå. Det ger kommunerna möjlighet att jämföra sig med och sporra varandra, säger Per Östborn som är projektledare på Gröna Bilister.

Illustrationen nedan till vänster visar levererad drivmedelsenergi (till tankställen och kollektivtrafik) per capita. Röd färg innebär höga siffror, vit mellan och grön låga. Kartan till höger visar andelen förnybara drivmedel där grönt står för höga siffror, vitt för mellan och rött för låga.

Siffrorna skiftar rejält. I toppen finner vi Herrljunga kommun med 61,4 procent förnybart bränsle och i botten Töreboda kommun med bara tre procent (för år 2015). Siffrorna blir lätt missvisande då drivmedel kan tankas i en kommun och användas i en annan, dessutom saknas statistik rörande fordonsgas.

De regionala mönstren blir dock tydligare på länsnivå och där är snittet i landet 17 procent andel förnybart bränsle. I topp ligger Östergötlands med 19,4 procent, Kronobergs län med 19,35 procent och Västra Götalands län på 19,24 procent. Siffrorna gäller för 2016.

Levererad förnybar drivmedelsenergi i procent till län

Östergötland 19,40

Kronoberg 19,35

Västra Götaland 19,24

Kalmar 17,79

Jönköping 17,41

Örebro 17,03

Gävleborg 16,63

Stockholm 16,53

Västerbotten 16,50

Dalarna 15,97

Blekinge 15,66

Värmland 15,55

Västernorrland 15,42

Södermalmland 15,41

Uppsala 15,24

Norbotten 14,95

Jämtland 14,85

Gotland 11,70

Siffror saknas för Halland, Skåne och Västmanlands län saknas.

Datakälla: SCB, Lokal och regional energistatistik (KRE)