Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Shutterstock & Expressen Lifestyle

Stopp för höjning av leasingpriser

Leasingbolaget höjde leasing­priset, men reklamations­nämnden sade nej, pengarna ska betalas tillbaka. Men trots det får leasingbolaget rätt att höja leasinghyran framöver – om vissa villkor är uppfyllda.

Peugeot Finans började med att höja hyran på Mats Jonas Danielssons leasingbil, en eldriven Peugeot e-208, från 3 765 kronor till 3 999 kronor per månad. Mats Jonas Danielsson reagerade på höjningen eftersom han hade tecknat avtalet i tron att leasing­hyran var fast.
– Den bild jag fick hos bilhandlaren var definitivt att det var ett fast pris över leasingperioden. Säljaren sade inget annat, säger Mats Jonas Danielsson.
Men finansbolaget lyssnade inte på invändningarna. Finansbolaget pekade i stället på villkoret i avtalet som anger att bolaget har rätt att höja leasinghyran om upplåningskostnaderna stiger för bolaget. En formulering som var ny för kunden.
– Tydligen ger de finstilta villkoren leasingbolaget rätt att höja hyran, men det var ingen på bilfirman som pekade på den detaljen när jag leasade bilen, säger Mats Jonas Danielsson.
Mats Jonas Danielsson vände sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få saken prövad.

Leasingtvisten gäller en privatleasad Peugeot e-208.Leasingtvisten gäller en privatleasad Peugeot e-208.Leasingtvisten gäller en privatleasad Peugeot e-208.
Leasingtvisten gäller en privatleasad Peugeot e-208. Foto: Patrik Lindgren / Expressen Lifestyle

DNB Bank, som äger Peugeot Finans, svarar reklamationsnämnden att leasingavtalet inte garanterar att leasinghyran ska vara oförändrad under avtalsperioden. Som bevis för detta hänvisar man till kontraktet där det står att ”leasingavgift inkl moms f n 6 157 kr/månad”. (Summan anges utan bonus.) Men framför allt lutar sig leasingbolaget på den finstilta texten i avtalet där det står följande:
”Leasingavgiften, vilken bl a baseras på fordonets pris, är beräknad vid ­ränteläget den första dagen i den kalendermånad leasingavtalet är utskrivet. Om räntan på den penningmarknad där leasinggivaren refinansierar sin verksamhet ändras, om leasegivarens upplåningskostnader ändras eller om leasing­givarens kostnadsbild ändras som en följd av lagstiftning, kreditpolitisk åtgärd eller annan anledning som leasinggivaren skäligen inte kunde förutse när avtalet ingicks äger leasinggivaren rätt att ändra leasingavgiften. En sådan ändring är bland annat om leasinggivarens kostnader för kapitaltäckning skulle komma ändras.”

Ett knock-out-argument från leasingfirman, kan man tycka. Men Allmänna reklamationsnämnden lät sig inte övertygas. I beslutet gav man konsumenten rätt, trots att villkoren gav leasingbolaget rätt att höja hyran.
Det man lutar sig mot är ett avgörande i Högsta Domstolen från 2005:
”Räntejusteringsklausulen har givit leasegivaren en ensidig rätt att höja leasingavgiften. Det är vidare endast leasinggivaren som har haft insyn i de interna förhållanden som har påverkat räntekostnaderna. Det ankommer därför på leasegivaren att visa hur han faktiskt har refinansierat sin rörelse och att detta skett på ett marknadsmässigt sätt.”

Leasinghyror

Leasinghyror kan vara både fasta och rörliga. Vad som gäller ska framgå av villkoren. Om säljaren säger att leasinghyran är bunden måste det också framgå av kontraktet. Viktigt att komma ihåg att du som leasingkund inte har ett avtal med bilhandlaren, utan med finansbolaget som leasar bilen till dig. 

Om kontraktet tillåter att leasing­hyran ändras så ska man vara medveten om att det ensidigt sker till leasinggivarens fördel. Vi har hittills inte hört talas om något leasingbolag som meddelat kunderna att de sänker hyrorna på grund av att deras finansieringskostnader har minskat. 

Det är en fördel om ränteändringar villkoras till en referensränta, till exempel Stibor. Stibor-räntan sätts av SFBF, ett bolag som ägs av Svenska Bankföreningen.

Så långt Högsta Domstolen. Eftersom DNB Bank inte har förklarat hur ­bolagets finansieringskostnader har ökat efter kontraktets skrivande har man heller inte rätt att höja leasingavgiften, resonerar reklamationsnämnden.
Allmänna reklamationsnämnden ­skriver därför att DNB har rätt att höja hyrorna – om de bevisar att de har drabbats av höjda räntekostnader.
Ur reklamationsnämndens beslut:
”Eftersom Mats Jonas Danielsson motsatt sig avgiftshöjningen åligger det alltså företaget att bevisa att det har rätt att höja avgiften på grund av att räntan för att refinansiera företagets rörelse förändrats. Företaget har dock inte åberopat någon sådan bevisning. Nämnden bedömer därför att företaget inte har rätt till högre avgift än som fram­kommer i avtalet. Det saknas därmed anledning att bedöma om avgiftshöjningen är skälig.
// Eftersom utredningen visar att parterna inte avtalat om fast pris saknar Mats Jonas Danielsson rätt till ersättning rörande de avgifter som ännu inte förfallit till betalning. ”

Vissa tillverkare erbjuder fast ränta på sin privatleasing. Till exempel erbjuds Toyota Aygo X för 2 445 kronor per månad, med fast ränta under hela avtalstiden.Vissa tillverkare erbjuder fast ränta på sin privatleasing. Till exempel erbjuds Toyota Aygo X för 2 445 kronor per månad, med fast ränta under hela avtalstiden.Vissa tillverkare erbjuder fast ränta på sin privatleasing. Till exempel erbjuds Toyota Aygo X för 2 445 kronor per månad, med fast ränta under hela avtalstiden.
Vissa tillverkare erbjuder fast ränta på sin privatleasing. Till exempel erbjuds Toyota Aygo X för 2 445 kronor per månad, med fast ränta under hela avtalstiden. Foto: Robin Törnros / Expressen Lifestyle

Det blev alltså endast en halv seger för Mats Jonas Danielsson. DNB fick backning på att höja leasinghyrorna fram till i dag, men har enligt beslutet rätt att höja hyrorna resten av avtalstiden, om de kan motiveras.
Även om beslutet inte helt och hållet går på konsumentens linje så lär det bidra till att bilköpare i högre grad uppmärksammar att leasinghyror både kan vara rörliga och fasta.
– Jag hoppas också att bilsäljarna blir tydligare med vilken form av leasingkontrakt som erbjuds. När vi skaffade den här bilen valde vi mellan att köpa den och att leasa den. Vi räknade ganska noga på vad kostnaderna skulle bli för de olika alternativen, och tyckte att det vägde över för leasingalternativet. Men då var ju förutsättningen att leasinghyran inte skulle kunna höjas. Hade bilhandlaren tydligt sagt att det var en helt rörlig leasinghyra så hade vi kanske valt att köpa bilen, säger Mats Jonas Danielsson.

DNB Bank har begärt en ­omprövning av beslutet från Allmänna Reklamations­nämnden eftersom de menar att de inte haft anledning eller beretts tillfälle att inkomma med bevisning som stöder bankens behov av hyreshöjning.