Tusenlapp riskerar att utebli

När bränslepriserna sköt i höjden lovade regeringen en tusenlapp i kompensation. Men nu ser den ut att utebli. Det saknas stöd i riksdagen. 

Priserna på bensin och diesel har skrivit kraftigt den senaste tiden, vilket vi har rapporterat om i omgångar. Orsakerna är flera, som lättade coronarestriktioner, ökad reduktionsplikt och Rysslands invasionskrig mot Ukraina som skakat om världens oljehandel ordentligt. 

Förra månaden presenterade finansminister Mikael Damberg ett ekonomiskt stödpaket till landets bilister, med anledning av att priset på bensin och diesel skjutit i höjden. Bland annat lovade man sänkt skatt vid pumpen, men också att varje bilägare skulle få 1 000 kronor i handen, som en engångskompensation. Glesbygdsbor skulle få ytterligare 500 kronor. 

Men nu ser det ut som om den del av stödpaketet som gäller drivmedelskompensationen riskerar att falla vid en omröstning i riksdagen, då den saknar tillräckligt stort stöd. Det rapporterar Sveriges Radios P4 Värmland. 

– Problemet är att flera riksdagspartier som är i opposition har sagt att regeringen i stället ska undersöka om det är möjligt att få ett undantag från EU-reglerna om minimibeskattning, säger Mikael Damberg till Sveriges Radio. 

Majoriteten i riksdagen vill att Sverige i stället för att betala ut drivmedelskompensation ska jobba för ett tillstånd att gå under EU:s lägsta nivå för drivmedelsbeskattning, något som regeringen också har fått som uppdrag. 

Än är inte förslaget om drivmedelskompensation helt begravet, inom kort ska förslaget ut på lagrådsremiss.