Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Patrik Lindgren / Teknikens Värld

Valet av bil påverkas av kriget i Ukraina

Stor osäkerhet i världen gör att nästan hälften av svenskarna som föreställer sig ett byte till elbil gör det på grund av kriget i Ukraina.

Rysslands krig mot Ukraina har lett till höga bränslepriser, och det är inte bara bensinen och dieseln som har blivit dyr, även elpriserna har stuckit iväg uppåt på grund av oron på världsmarknaden, inte minst den europeiska delen. Med andra ord är osäkerheten hos svenska konsumenter stor, och bilägare som ser ett bilbyte framför sig gör till viss del sitt val av bil på grund av just kriget. Det visar en ny undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av eCarExpo som är en elbilsmässa som hålls på Friends Arena under valborgshelgen om en månad.

Laddhybrid toppar

I undersökningen, som omfattar 1 546 svarande bilägare under perioden 17-24 mars 2022, ställdes först och främst frågan vilken typ av bil/drivlina som var och en skulle välja vid ett bilbyte i dag. 27 procent av de svarande lade sin röst på laddhybriden. Tvåa kom bensinbilen med 24 procent och trea elbilen med 21 procent. Dieselbilen fick endast tio procent av respondenternas förtroende.

Undersökningen visar också att laddhybriden är aningen mer populär hos kvinnor (28 %) än hos män (27 %) medan elbilen mer går hem hos männen (23 %) än hos kvinnorna (18 %). Det står också klart att elbilens anhängare främst finns hos yngre kategorin människor (26 % hos 18-34-åringar) medan äldre, över 55 år, har störst förtroende för laddhybriden (32 %).

Regionalt finns det också skillnader. Exempelvis är dieselbilen mer populär i norra Sverige (13 %) än i Stockholm (9 %) vilket får ses som naturligt med tanke på avståndsskillnader samt att möjligheter till laddning längs vägarna är vitt skilda. Ändå säger 20 procent av de svarande i norra Sverige att elbil vore deras val av bil vid byte i dag, bara tre procentenheter färre än i Stockholm. Svagast förtroende för elbilen har skåningar, hallänningar och Blekingebor där 19 procent uppgav biltypen som går på enbart elektricitet som svar.

Laddhybriden är förstavalet hos många, därefter bensinbilen och elbilen. Det visar en undersökning som gjorts på initiativ av eCarExpo.Laddhybriden är förstavalet hos många, därefter bensinbilen och elbilen. Det visar en undersökning som gjorts på initiativ av eCarExpo.Laddhybriden är förstavalet hos många, därefter bensinbilen och elbilen. Det visar en undersökning som gjorts på initiativ av eCarExpo.
Laddhybriden är förstavalet hos många, därefter bensinbilen och elbilen. Det visar en undersökning som gjorts på initiativ av eCarExpo. Foto: Patrik Lindgren / Teknikens Värld

Många elbilsväljare påverkade av kriget

Följdfrågan till de respondenter som valde elbil var om kriget i Ukraina, med eventuellt minskad tillgång och ökade priser på bensin och diesel, påverkade deras val av bil. 46 procent svarade ja, det vill säga att kriget i Ukraina och följderna av detta har haft inverkan. Det betyder att ungefär en tiondel av (nästan hälften av den dryga femtedel som valde elbilen i ursprungsfrågan) påverkades av kriget vid sitt val av bil om bilbyte skulle genomföras i dag.

Kvinnor har i större utsträckning gjort sitt val påverkade av kriget, 56 procent. För männen är motsvarande siffra 39 procent.
Även yngre är mer påverkade av kriget i sitt val av elbil. 64 procent av dem mellan 18 och 34 år uppgav att kriget hade inverkan. I kategorin 55 år och äldre uppgick andelen endast till 28 procent.

Elbilen har inte lika stort förtroende hos människor i norra Sverige som i exempelvis Stockholm. Men förtroendet för den är i norr är ändå större än i sydligaste delarna av landet.Elbilen har inte lika stort förtroende hos människor i norra Sverige som i exempelvis Stockholm. Men förtroendet för den är i norr är ändå större än i sydligaste delarna av landet.Elbilen har inte lika stort förtroende hos människor i norra Sverige som i exempelvis Stockholm. Men förtroendet för den är i norr är ändå större än i sydligaste delarna av landet.
Elbilen har inte lika stort förtroende hos människor i norra Sverige som i exempelvis Stockholm. Men förtroendet för den är i norr är ändå större än i sydligaste delarna av landet. Foto: Marcus Engström / Teknikens Värld

Utan el stora problem för alla bilister

En intressant tanke är att många som svarade elbil och att kriget påverkade deras bilval sannolikt inte har tänkt på att även eldistributionen i Sverige kan påverkas av ett krig. Vi har redan sett höga elpriser på grund av kriget i Ukraina, men om vi målar upp en än mer dyster framtid än den vi ser i dag så skulle kriget kunna eskalera och breda ut sig vilket kan leda till att hela elnät i vår närhet slås ut. Det skulle innebära att eldistributionen uteblir och det blir svårt att ladda elbilar, om elbilsägaren inte har egna solceller och någonstans att lagra den energi som utvinns via solcellerna.

Det ska tilläggas att utebliven eldistribution även slår hårt mot bensin- och dieselbilarna. Utan elektricitet fungerar inte drivmedelsstationernas pumpar. Det gäller alltså att ha dunkar med bensin eller diesel hemma vilket för många inte är möjligt i speciellt stora mängder.

Skulle elnätet slås ut skulle alla bilägare, oavsett el, bensin eller diesel, få problem. Inte bara slutar laddare att fungera utan även drivmedelsstationernas pumpar.Skulle elnätet slås ut skulle alla bilägare, oavsett el, bensin eller diesel, få problem. Inte bara slutar laddare att fungera utan även drivmedelsstationernas pumpar.Skulle elnätet slås ut skulle alla bilägare, oavsett el, bensin eller diesel, få problem. Inte bara slutar laddare att fungera utan även drivmedelsstationernas pumpar.
Skulle elnätet slås ut skulle alla bilägare, oavsett el, bensin eller diesel, få problem. Inte bara slutar laddare att fungera utan även drivmedelsstationernas pumpar. Foto: Preem

Bensin- och dieselbilsägare står fast

Undersökningen frågade bensin- och dieselbilsägarna om kriget i Ukraina med eventuellt minskad tillgång och ökade priser på bensin och diesel leder till att de väljer elbil inom ett år. Drygt tre fjärdedelar, 77 procent, svarade nej, att det inte blir en elbil inom kommande tolv månader. Svarsfördelningen mellan könen är väldigt jämn, däremot är skillnaden mellan åldersgrupper stor. Exempelvis svarade 49 procent av 18-34-åringarna nej på frågan medan 92 procent av 55-plussarna gjorde detsamma. 81 procent av 35-54-åringarna svarade också nej.