Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Elbilen som blev en bensinbil. Helt ofrivilligt.Elbilen som blev en bensinbil. Helt ofrivilligt.Elbilen som blev en bensinbil. Helt ofrivilligt.
Elbilen som blev en bensinbil. Helt ofrivilligt. Foto: Privat

Varning för Peugeot-leasing: Elbil byttes mot bensinbil

Historien låter för otrolig för att vara sann. Läs om hur en privatleasad elbil byts ut mot en bensindriven småbil. Trots att leasingbolaget fortsätter att ta betalt för en dyr elbil, månad efter månad.

Leasingbilen hämtades ut den sista augusti 2022 hos Peugeot-säljaren Arlandastad Bil AB. Men Stefan Johansson fick inte njuta av sin nya eldrivna Peugeot e-208 särskilt länge. Redan dagen efter ville den inte starta.
– Jag fick den bärgad till verkstad där den stod ett par veckor. När jag fick tillbaka den fungerade den bara i en vecka, sedan gav den upp med samma felkod, berättar Stefan Johansson.

Den här gången ger verkstaden upp direkt och uppger att de inte kan laga den. Bilen tas till en annan Peugeot-verkstad som säger att bilen behöver ett nytt starkströmsbatteri.
– Problemet är att de inte kan få tag på ett nytt batteri och heller inte vet när de kan få tag i ett nytt batteri. Därför står jag utan min bil, men tvingas ändå betala 5 500 kronor per månaden i leasinghyra, berättar Stefan Johansson.

Till saken hör att återförsäljaren Arlandastad Bil AB har gått i konkurs under tiden, men det påverkar inte sakförhållandet. Stefan Johansson har leasat bilen av DNB Finans som under namnet Peugeot Finans är leasinggivare. Vilket företag Peugeot Finans/DNB Finans har köpt bilen av saknar betydelse. 

Men trots det har Stefan Johansson svårt att få någon respons av finansbolaget.
– DNB som jag betalar till varje månad säger att de inte kan göra något utan att komma överens med generalagenten, vilket de inte tycks särskilt stressade över, säger Stefan Johansson. 

Stefan Johanssons leasade bil, en Peugeot e-208, lade av efter redan en dag.Stefan Johanssons leasade bil, en Peugeot e-208, lade av efter redan en dag.Stefan Johanssons leasade bil, en Peugeot e-208, lade av efter redan en dag.
Stefan Johanssons leasade bil, en Peugeot e-208, lade av efter redan en dag. Foto: Privat

I sådana här situationer är det normala att låna ut en likvärdig lånebil. Men Peugeot verkar inte tycka att det är deras ansvar.
– Den första verkstaden har ibland lånat ut bil åt mig, men den andra verkstaden som nu har bilen vill inte göra det, säger Stefan Johansson.

När Stefan Johansson kontaktar Teknikens Värld betalar han alltså fullt för en leasad elbil utan att ha tillgång till en bil.
– Jag har haft flera samtal med DNB som påstår att de ”jobbar på det”, men det händer ingenting, säger Stefan Johansson.

Utan bil. När Teknikens Värld kontaktar Peugeot-generalagenten i Sverige får Stefan Johansson en lånebil – men ingen elbil, som han månatligen betalar för, utan en betydligt billigare bensinbil som dessutom är en rullande reklampelare för Peugeot.Utan bil. När Teknikens Värld kontaktar Peugeot-generalagenten i Sverige får Stefan Johansson en lånebil – men ingen elbil, som han månatligen betalar för, utan en betydligt billigare bensinbil som dessutom är en rullande reklampelare för Peugeot.Utan bil. När Teknikens Värld kontaktar Peugeot-generalagenten i Sverige får Stefan Johansson en lånebil – men ingen elbil, som han månatligen betalar för, utan en betydligt billigare bensinbil som dessutom är en rullande reklampelare för Peugeot.
Utan bil. När Teknikens Värld kontaktar Peugeot-generalagenten i Sverige får Stefan Johansson en lånebil – men ingen elbil, som han månatligen betalar för, utan en betydligt billigare bensinbil som dessutom är en rullande reklampelare för Peugeot. Foto: Privat

När Teknikens Värld kontaktar K.W. Bruun Automotive som är generalagent för Peugeot får vi beskedet att den auktoriserade verkstaden ska se till att kunden får en lånebil.
Efter det att vi har gripit in i får förvisso Stefan Johansson en bil, men inte en sådan bil han betalar för.
– Jag har fått en bensindriven, manuellt växlad trecylindrig Peugeot 208. Hade jag velat leasa en sådan bil hade den kostat mindre än hälften. Men jag betalar 5 500 kronor varje månad till Peugeot Finans för en eldriven Peugeot, säger Stefan Johansson. 

Svaren från Peugeot-importören bådar inte gott – det känns inte som om bilimportören är någon att hålla i handen när leasingbilen inte fungerar. K.W. Bruun skyfflar över hela ansvaret på leasingbolaget. Att det kallas Peugeot Finans i marknadsföringen saknar betydelse, generalagenten verkar inte vilja kännas vid affären. När bilen inte fungerar är det DNB Finans som får bestämma om en lånebil ska tillhandahållas.

På en direkt fråga om kunden har rätt att få en likadan bil svarar den ansvarige att ”lånebil hanteras av våra auktoriserade verkstäder”. Trots att Teknikens Värld stöter på och begär ett förtydligande får vi inget svar. 

Peugeot är heller inte tydlig med hur länge bilen kan bli kvar på verkstad. Trots att den har stått på verkstad i ett halvår kan man fortfarande inte säga när ett nytt batteri kan levereras. Svaret ”så fort som det är möjligt” anger ingen yttre gräns.   

Leasingavtalets villkor är betydligt tydligare än så och ger Stefan Johansson rätt på alla punkter. Redan i första paragrafen i avtalsvillkoren slås det fast att ”leasegivaren äger fordonet och leasetagaren har rätt att använda fordonet”.

Rättigheterna om bilen inte fungerar som den ska framgår av paragraf 7 i leasingavtalet:
”Om [...] fordonet på grund av detta fel eller denna brist inte går att bruka under en längre sammanlagd tid än sju dagar från det att felet har anmälts till leverantören och om leverantören under denna tid inte heller tillhandahållit en ersättningsbil till leasetagaren har leasetagaren rätt till en nedsättning av den månatliga leasingavgiften med 1/30-del per dag under den tid stilleståndet varar.”

Kan man anse att finansbolaget fullgör sin del av avtalet när de tillhandahåller en bensindriven, manuellt växlad Peugeot 208 på 75 hästkrafter i stället för den eldrivna Peugeot e-208 som avtalet avser?
Sunt förnuft talar mot en sådan tolkning. Den bensindrivna bilen har helt andra miljöegenskaper och betydligt högre driftkostnader – just de egenskaper som gjorde att kunden valde att leasa en eldriven bil med betydligt högre leasingavgift. 

Enligt avtalet bör DNB Finans avstå från att fakturera Stefan Johansson så länge ingen ersättningsbil tillhandahålls. Om reparationen dröjer mer än 30 dagar har leasingkunden dessutom rätt att häva avtalet. Texten i paragraf 7 lämnar inget tolkningsutrymme:
”För det fall fordonet varit obrukbart mer än 30 dagar i följd på grund av ett sådant fel och om leasetagaren under denna tid inte heller haft tillgång till ersättningsbil har leasetagaren rätt att häva avtalet utan ytterligare kostnad.”

Det som komplicerar tvisten är att bonusen till elbilar försvann vid årsskiftet. Alla elbilar har därför gått upp i pris, och Peugeot e-208 kostar i dag 7 000 kronor per månad att privatleasa. Det finns därför all anledning till att kräva att avtalet ska hållas, och att under tiden bilen repareras kräva att en eldriven Peugeot e-208 tillhandahålls som ersättningsbil.

Så säger Konsumentverket

Gustaf Danielsson, jurist på Konsumentverket.Gustaf Danielsson, jurist på Konsumentverket.Gustaf Danielsson, jurist på Konsumentverket.
Gustaf Danielsson, jurist på Konsumentverket. Foto: Konsumentverket
Avtal skall hållas

När kan man anse att leasegivaren har brutit avtalet, och därmed inte längre har rätt att fordra att leasinghyran betalas?
– Vad gäller leasing så är varken konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen direkt tillämpliga. Det innebär att man inte kan peka på en av lagarna och säga vilka rättigheter konsumenten har. I stället får man som huvudregel se till avtalet för att se vilka rättigheter som finns. Däremot så måste avtalsvillkor gentemot konsumenter vara skäliga.

Enligt avtalet har kunden rätt att häva avtalet om bilen inte repareras på 30 dagar och ersättningsbil inte tillhandahålls. Kan jag som kund kräva att leasinggivaren håller sin del av avtalet?
– Inom avtalsrätten finns en princip om att avtal ska hållas, vilket innebär att du som huvudregel kan kräva att motparten utför sin del av avtalet under förutsättning att du utför din. Vill man hålla kvar vid ett avtal har man som huvudregel alltså rätt till det. Vilka rättigheter man har under leasingperioden såsom skadestånd eller prisavdrag är som sagt beroende på avtalsvillkoren, men även här gäller det att villkoren måste vara skäliga. En bedömning av ett avtals skälighet måste göras i varje enskilt fall där en helhetsbedömning görs av för- och nackdelarna som vägs mot varandra.

Så svarar Peugeot

David Lindahl, informationschef för K.W. Bruun Automotive som importerar Peugeot.David Lindahl, informationschef för K.W. Bruun Automotive som importerar Peugeot.David Lindahl, informationschef för K.W. Bruun Automotive som importerar Peugeot.
David Lindahl, informationschef för K.W. Bruun Automotive som importerar Peugeot. Foto: K.W. Bruun Automotive / Mynewsdesk
Hur lånebil regleras kan kunden undersöka med DNB

1. Har kunden rätt att låna en likadan bil tills hans leasingbil är reparerad?
– Lånebil hanteras av våra auktoriserade verkstäder, och i detta fall ska vi se till att det finns när bilen är transporterad till en annan auktoriserad verkstad.

2. Om en sådan bil inte tillhandahålls, kan man anse att Peugeot Finans då har brutit avtalet?
– Huruvida lånebil regleras i just detta avtal kan jag inte svara på. Det är något som kunden kan undersöka med parten som avtalet är tecknat med, DNB som du skriver i detta fall. 

3. Har leasetagaren en skyldighet att betala hyror om bilen är återtagen?
– Bilen i fråga klassas inte som återtagen, utan befinner sig på en verkstad för reparation.

4. När kommer Peugeot att kunna återlämna leasingbilen?
– Vårt mål är att åtgärda bilen så fort det är möjligt och så fort den har transporterats till en annan verkstad, så att kunden sedan kan ta tillbaka den.

5. Varför har det tagit så orimligt lång tid att åtgärda bilen?
– Jag kan tyvärr inte svara på exakt vad som har hänt, men beklagar att det har tagit tid för kunden och ger beskedet att vi kommer att försöka åtgärda bilen så fort det är möjligt.

Så svarar DNB

Vilken bil som tillhandahålls beror självklart på vilka bilar leverantören har i lager för tillfället

DNB hänvisar till avtalet och menar att det är leverantören som är ansvarig för att hålla med en ersättningsbil.
Leasingbolaget och Peugeot är alltså inte överens om vem som är ansvarig för att tillhandahålla bilen till kunden!

Teknikens Världs frågor:

1. Med ersättningsbil (paragraf 7) förmodar vi att avtalet avser en bil av motsvarande teknik, alltså en elbil. Delar DNB denna uppfattning, eller menar ni att kunden som leasar en elbil måste godta en bensindriven bil med helt andra miljöegenskaper och bränslekostnader?
2. Är det Peugeot eller DNB som ansvarar för att det tillhandahålls en ersättningsbil?
3. Enligt paragraf 7 i avtalet ska inte leasetagaren betala för bilen om inte en ersättningsbil tillhandahålls. Varför tar ni betalt av kunden när ni inte tillhandahåller en ersättningsbil? 

DNB:s kommunikationschef Ann-Charlotte Hedströms svar:

”Vi kan tyvärr inte uttala oss om specifika kundärenden, men beklagar naturligtvis om kunder inte får den upplevelse de förväntar sig. Många av dina frågor besvaras och regleras i våra leasingavtal med våra kunder. Generellt kan sägas att vid fel på bilen, som leverantören är ansvarig för, kan leverantören komma att tillhandahålla kunden en lämplig ersättningsbil under reparationstiden. Vilken bil som sedan faktiskt tillhandahålls beror självklart på vilka bilar leverantören har i lager för tillfället. Med det sagt, ser vi gärna att kunder kontaktar oss direkt när de har frågor för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. I de fall en kund exempelvis kräver kompensation, utreder vi alltid ärendet och fattar beslut i enlighet med gällande leasingavtal.”

Teknikens Världs slutsats och avrådan

En risk att göra affär med Peugeot och DNB Finans

Det verkar som om Peugeot och DNB Finans tycker att det är kunden som har otur när deras bil inte längre fungerar och tydligen inte heller kan repareras. Det är kunden som blir utan bil, det är kunden som förutsätts att stillatigande acceptera att få låna en reklam-pyntad lånebil i lingonserien. Peugeot struntar i att man har sålt en elbil som fungerade i en (!) dag. DNB tar 5 500 kronor per månad, utan att verka bry sig om att bilen i fråga aldrig har fungerat. 

Kundnonchalansen saknar motstycke. Först när Teknikens Värld hör av sig till generalagenten får kunden en lånebil. Och då får kunden en betydligt billigare bil, en instegsmodell i lägsta prisklassen. 

Både Peugeot-importören och DNB Finans har fått möjlighet att förklara sig, att göra om och göra rätt. Ingen har tagit chansen. Peugeot menar att det är DNB Finans som är motpart, DNB säger att det är Peugeot som ska hålla med en lånebil. Att reparera bilen snabbt och hålla med en likadan ersättningsbil till dess reparationen är klar borde vara en självklarhet. 

Teknikens Värld kommer att bevaka utgången av det här fallet. Hur lång tid ska det ta att reparera en helt ny Peugeot e-208? Tills dess att vi vet svaret kan vi bara avråda våra läsare från att köpa eller leasa bil från Peugeot eller DNB Finans.