Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Volkswagen desperata – ljuger om testresultatet

Teknikens Världs granskning av de åtgärdade dieselgatebilarna visar tydligt att nio av tio testade bilar fått vridmomentkurvan flyttad uppåt i varvskalan. Förutom en markant slöare bil riskerar också VW-ägarna en rad följdsjukdomar. Trots att Volkswagen fått ta del av Teknikens Världs testresultat och våra svar på deras uppföljande frågor väljer VW att ljuga på sin sajt vwdieselinfo.se. Och viktigast av allt är att de fortfarande inte förklarat för sina kunder varför åtgärden gör deras bilar slöare.

Volkswagen har per den 6 maj via sin hemsida vwdieselinfo.se kommunicerat sin analys av Teknikens Världs testresultat rörande före- och eftermätningar av åtgärdade bilar som omfattas av dieselgate-problematiken.

Teknikens Värld har delat alla testdata med Volkswagen – mer transparens än så går inte att få till från vår sida. När de sedan avkräver oss svar rörande deras analys av vår granskning så väljer de att inte ta med svaren i den rapport de lagt ut på vwdieselinfo.se. Dessutom negligerar de fortfarande alla våra testresultat samt kundernas kommentarer om att vridmomentkurvor flyttats och körbarheten försämrats.

Det ligger stor orimlighet i att ett granskat företag (Volkswagen) gör en ”analys” av granskningen av sig själva för att sedan presentera resultatet att allt i granskningen är fel.

Därför är det på tiden att allmänheten får ta del av de svar som Teknikens Värld gett VW men som VW medvetet valt att inte ta med.

Stora summor står på spel för VW då de har mångdubbelt fler kunder i Europa än i USA där biltillverkaren fick betala mellan drygt 40 000 och 90 000 kronor per bil.

Volkswagen: Det fel som har haft störst påverkan är att det varit inkonsekvent (samt felaktig) effektkorrigering i testerna. Detta har gett stor skillnad i normeffekten som också ligger till grund för vridmomentberäkningen.

Teknikens Världs svar: Vi använder oss alltid av DIN 70020 som effektkorrigering, oberoende om det handlar om atmosfäriska eller överladdade motorer. Det är den korrigeringsfaktorn som har använts vid alla tester – med andra ord finns ingen inkonsekvens som Volkswagen påstår.

Vi undrar om Volkswagen påstår detta i rent vilseledande syfte, men väljer att krasst konstatera – Volkswagen ger fortfarande inte tillstymmelse till svar på varför vridmomentkurvorna har flyttats. Där ligger den stora problematiken – att VW slår ifrån sig med tekniska frågor samtidigt som de duckar för huvudfrågan.

Volkswagen: Bilarna har i flera fall körts mer än ett år mellan testerna och upp till 2 300 mil. I ett korrekt förfarande ska bilen aldrig lämna testbänken mellan testerna, så att inga yttre faktorer kan påverka resultatet.

Teknikens Världs svar: Intressant slutsats från Volkswagen vilket skulle innebära att bara och endast Volkswagen skulle kunna testa sina uppdaterade bilar i samband med dieselgate-åtgärden. Men så fungerar inte verkligheten. Teknikens Värld arbetar som ett oberoende testorgan som är på konsumenternas sida – Volkswagen tillverkar och säljer bilar. Det är vår roll att hitta eventuella oegentligheter och påpeka dem – precis som är fallet med de flyttade vridmomentskurvorna.

Vi har testat både med stora skillnader i tid och med väldigt små skillnader i tid. Tre bilar har före/efter-testats inom 24 timmar. En bil har före/efter-testats inom 48 timmar, en bil inom 72 timmar och hos fem bilar har det gått drygt 13 månader mellan testtillfällena. Trots skillnad i intervall mellan testerna påvisar nio av tio bilar en förändrad vridmomentkurva, det är alltså tydligt att den nya hård- och mjukvaran har förändrat motorkaraktären.

Volkswagen: Testet har i något fall inte utförts med samma växel vid första respektive andra testtillfället, vilket omöjliggör jämförelse av vridmomentkurvor.

Teknikens Världs svar: Detta är en förkortning av frågan som Volkswagen ställde till oss från början. För tydlighetens skull har vi här valt att ta med frågan i sin helhet:

Volkswagen: Under kommentarerna på sid 1 (sid 1 hänvisar till VW:s egna dokument, red anm) så betyder olika mätmetoder att just detta test på Q5:an har utförts på två olika växlar vid första respektive andra testtillfället. Man strävar alltid efter att utföra testet på en växel som ligger så nära 1:1-förhållande för att minska påverkan av tröghetsmoment i transmissionen. Därför brukar man köra testet på 4:ans eller 5:ans växel. Ska man göra jämförandetest så måste man köra testerna på samma växel för att kunna jämföra vridmomentkurvorna.

Teknikens Världs svar: Då vi inte har fått ta del av några kommentarer på sidan 1 kan vi inte heller ge ett fullödigt svar på frågan. Men faktum kvarstår, bägge körningarna av Q5 är körda enligt samma metod, samma effektkorrigering DIN 70020 har använts och bilen har bägge gångerna körts på samma växel. På en punkt är vi däremot helt överens – vi strävar alltid efter att utföra testet på en växel som ligger så nära 1:1-förhållande som möjligt av nämnda anledningar.

Volkswagen: Den fläkt som använts har haft otillräcklig kapacitet. Det gör att ett normalt förhållande inte kan efterliknas i tillräckligt hög grad.

Teknikens Världs svar: Fläktkapaciteten är att likställa med en vindhastighet som motsvarar att fordonets färdas i 98 km/h.

Volkswagen: Bränsletillförseln har kommit ifrån ett öppet system under testerna. I test måste det vara säkerställt att bränsletillförseln (tryck, temperatur) stämmer överens med tillverkarens föreskrifter. Är trycket otillräckligt kan man få en förlust på upp till 12 Nm.

Teknikens Världs svar: Bränsletrycket mäts och korrigeras för att helt stämma överens med det tryck som bilens eget system arbetar med.

Vi effektkorrigerar alla våra effektmätningar med normvärden för omgivande temperatur samt lufttryck för alla bilar vi testar.

Effektkorrigering är norm för att jämna ut skillnader i temperatur och lufttryck – det vill säga väderförutsättningarna för dagen. Att testa en bil vid sval sommarskymning jämfört med mitt på dagen +30 grader utan korrigering hade blivit helt fel – ingenting går att jämföra.

Vi använder endast effektkorrigering enligt DIN 70020.

Viktigt att poängtera är att vridmomentkurvan kommer att se snarlik ut med och utan korrigering – med skillnaden att maxvärdena samt den nivå som kurvan ligger på kan åka uppåt eller nedåt en aning med korrigering. Men kurvan som sådan kommer att se snarlik ut. Med andra ord så har effektkorrigering ingenting att göra med de flyttade vridmomentkurvor som vi har mätt fram. Lika lite har effektkorrigering enligt DIN 70020 att göra med den försämrade körbarhet som så många konsumenter rapporterat om – men här tiger Volkswagen.

Men som tur är tiger inte de drabbade bilägarna. Teknikens Värld har under sin livstid aldrig fått så många telefonsamtal och mejl från upprörda konsumenter som är missnöjda med sin åtgärdade bil. Även om vi är 100 procent säkra på våra testresultat så stärker det bara vår och kundernas övertygelse om att bilarna får en betydligt försämrad körbarhet efter Volkswagens manipulationsåtgärd.