Kvinna som repat över tusen bilar får gå fri

I Österrike härjar en kvinna som repar bilar på löpande band. Trots att hon har repat över tusen bilar kan polisen inte göra någonting.

En 35-åring kvinna är många österrikiska bilägares värsta mardröm. Enligt polisen i österrikiska förbundslandet Steiermark har hon repat lacken på över tusen bilar de senaste sex åren. Men mörkertalet tros vara stort, så förmodligen rör det sig om betydligt fler bilar.

Många bilägare vill förmodligen se ett omhändertagande av polisen, men de står maktlösa – det har en domstol i landet fastslagit. Kvinnan, som anses lida av psykisk ohälsa, måste först begå ett brott som ger minst ett års fängelse för att åklagare och polis ska kunna omhänderta henne för att sända henne vidare till ett psykiatriskt institut för brottslingar. Begår hon inget grövre brott får hon lov att härja vidare och fortsätta repa bilar på löpande band.

”Våra händer är bakbundna”, säger polischef Dietmar Jeglitsch.

Av de över tusen drabbade bilarna ingår även en polisbil. Kvinnans tillvägagångssätt innebär alltid att den drabbade bilen lämnas med en repa i sicksack-mönster. Hon väljer nästan alltid ut svarta bilar på sin reprunda.