Foto: Glenn Lindberg

Kvinnor föredrar att köpa bil på webben

En ny undersökning visar att kvinnor i större utsträckning än män är beredda på att köpa bil via nätet. De flesta kvinnor och män upplever säljare som för påstridiga.

Kvinnor är mer villiga att köpa bil via webben än män. En tendens som dessutom ökar. En brittisk undersökning visar att 75 procent av de tillfrågade kvinnorna föredrog att köpa bil via webben medan siffran för män var 22 procent. Undersökningen gav 2015 siffrorna 58 procent för kvinnor och 29 procent för män.

I huvudsak är det påstridiga säljare som var anledningen till att kvinnorna valde webben framför den traditionella bilhallen. 58 procent tyckte det var jobbigt att konfronteras med säljare och på den punkten var männen inte långt efter med 55 procent.

Var fjärde kvinna kände obehag inför förhandling av pris och upplevde utbudet som svåröverskådligt. Siffran för män var elva procent. Hälften av kvinnorna, men bara 20 procent av männen, svarade att de var stressade i bilhallen.

– Möjligheten att undersöka och kalkylera i lugn och ro verkar passa kvinnor, säger Austin Collins, vd på buyacar.co.uk, som gjort undersökningen som omfattar 1 000 personer.

Han understryker dock att en annan anledning kan vara att kvinnor har varit ärligare och erkänt sin stress inför att köpa bil på det traditionella sättet.