Kvinnor fotograferar bilar bättre än män

Mer experimentlusta ger bättre annonsbilder – och kreativiteten finns främst hos kvinnor visar en undersökning.

Ska du lägga ut din bil på annons? Om du är man ska du låta en kvinna sköta fotograferingen. En undersökning gjord av den brittiska bilförsäljningssajten Wizzle visar att sannolikheten att bilderna blir snyggare då ökar.

Innan vi går vidare i ämnet: studera bilderna ovan och peka ut den som är tagen av en man. Använd gärna omröstningsfunktionen.

– När vi lanserade sajten Wizzle upptäckte vi direkt att bilder tagna av kvinnor oftast var mer kreativa än de tagna av män, säger företagets grundare Sébastien Duval och understryker hur viktiga bilder är i en bilannons.

Fastän Wizzle har tydlig vägledning om hur bilderna bör tas så är kvinnorna mer villiga att experimentera när det kommer till vinklar och fotomiljöer. Det är dock inget problem, menar Sébastien Duval, om de kombineras med en korrekt beskrivning av bilen.

– Det finns en hel del pseudovetenskap inom ämnet men det är bara att kolla på den kvinnliga dominansen på bildappen Instagram för att förstå att det finns en kulturell skillnad, menar journalisten Geraldine Herbert som agerat konsult för Wizzle vid undersökningen. Hon är motorskribent och jobbar bland annat för BBC, The Independent och Good Housekeeping och använder sig av såväl still- som rörliga bilder i sitt arbete.

Tidigare undersökningar visar att kvinnor dras till sociala medier som baseras på bilder och i fallet Instagram utgör de 68 procent av användarna. Att sajten Wizzle är en bildorienterad plattform för bilförsäljning gör sitt till.

Och så till det rätta svaret på frågan ovan:

Bilden på BMW:n är tagen av en man.