Foto: Glenn Lindberg / Teknikens Värld

100-tals miljoner till svensk satsning på vätgasstationer

Vätgasstationer är en bristvara i Sverige. Naturvårdsverket vill se fler och ger därför flera hundra miljoner kronor i investeringsstöd till ett svenskt företag som ska uppföra 24 nya stationer under kommande fyra år.

I fredags tog Naturvårdsverket ett beslut om att ge företaget REH2 AB ett investeringsstöd om 355 miljoner kronor för att bygga 24 vätgasstationer som med egna elektrolysörer producerar förnybar vätgas på plats. Naturvårdsverket skriver att förnybar vätgas är nästan helt fri från utsläpp av växthusgaser och att de nya stationerna enligt beräkningar minskar de årliga utsläppen av koldioxid med 21 tusen ton.

De 24 vätgasstationerna, som är modulära och utbyggbara, ska stå klara till 2025 och vara placerade längs med det svenska vägnätet. Exakta platser är ännu inte fastställda men i följande tolv län ska de placeras: Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

– Vätgas är en växande teknik för att minska utsläppen i transportsektorn. Med infrastruktur på plats ges möjligheter för fler företag ställa om sina fordon, säger Nanna Wikholm, chef för Klimatklivsenheten för transporter på Naturvårdsverket.

Vi tankar vätgas vid stationen i Mariestad i samband med vår duell mellan vätgasdrivna bränslecellsbilarna Hyundai Nexo mot Toyota Mirai. Foto: Glenn Lindberg / Teknikens Värld

Pengarna till satsningen tas från det så kallade klimatklivet som du kan läsa mer om i faktarutan längre ned i artikeln.

I dag finns det endast fem vätgasstationer på fem platser i Sverige, närmare bestämt i Göteborg, Mariestad, Arlanda, Sandviken och Umeå.
I Norge finns nio vätgasstationer, i Danmark sju.

Utöver REH2 satsar även danska Everfuel på att bygga ut vätgasnätverket i Sverige. Everfuel har som mål att fram till slutet av 2023 ha etablerat 15 nya vätgasstationer på följande orter: Uddevalla, Göteborg (2 st), Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Markaryd, Växjö, Karlshamn, Oskarshamn, Linköping, Örebro, Stockholm (2 st) och Gimo.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi gå mot ett mer klimatsmart samhälle.

Spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning och bättre hälsa är andra önskade effekter av Klimatklivet. Men också positiv påverkan på andra miljömål än Begränsad klimatpåverkan.

 

Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 8 miljarder kronor till företag, organisationer och myndigheter som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Den största andelen, 77 procent, har gått till företag. De åtgärder som hittills fått stöd av Klimatklivet förväntas bidra med en årlig minskning av växthusgasutsläpp på minst 1,5 miljoner ton.

Källa: Naturvårdsverket

I en tidigare version av artikeln skrev vi att det endast finns fyra vätgasstationer i Sverige. Det är fel, fem stycken är korrekt antal, vi missade att inkludera stationen i Umeå.