Foto: © 2011 Ford Motor Company

200 miljoner till supermiljöbilspremie

Regeringen satsar 200 miljoner kronor på att få in så kallade supermiljöbilar på marknaden mellan 2012 och 2014.

Under november månad såldes totalt 26 894 bilar i Sverige. Andelen elbilar med utsläpp under 50 gram koldioxid per kilometer var 13 stycken, vilket inte skvallrar om att svenskarna är särskilt kära i eldriften. För även om premien gäller samtliga bilar med utsläpp under 50 gram koldioxid så är det i praktiken bara elbilar som klarar gränsen. För att uppmuntra bilköparna att välja el har regeringen nu beslutat satsa 200 miljoner kronor på supermiljöbilspremien mellan den 1 januari 2012 och den 31 december 2014. 

 – Detta är en del av satsningen för att göra Sveriges fordonsflotta fossilfri år 2030, säger miljöminister Lena Ek i ett pressmeddelande. 

 Kraven för att få kvala in som ”supermiljöbil” är att utsläppen dels hålls låga men även att de aktuella bilarna håller en hög trafiksäkerhetsnivå. 

 Premien kommer max att hamna på 40 000 kronor per bil och kommer gälla både för företag och privatpersoner. Även företag inom den offentliga sektorn ska kunna ta del av premien men den kommer inte gå att kombinera med statliga eller kommunala stöd för inköp av supermiljöbilar. Sedan tidigare har bland annat Stockholm Stad beslutat att köpa in 1 250 elbilar under den kommande fyraårsperioden och erbjuder gratis parkering för de koldioxidsnåla bilarna.

 Utbetalningarna av premien kommer handhas av Transportstyrelsen och träder alltså i kraft vid årsskiftet.