Foto: Kerstin Ericsson

Aldrig mer isiga vägar med salt inbyggt i asfalten

Tänk dig en svensk vinter utan att behöva oroa sig för om vägen är hal eller om den är saltad. Det känns utopiskt men kan kanske bli verklighet med hjälp av ny, turkisk teknik.

Det är ett forskarlag vid ett universitet i Turkiet som kan vara något på spåren för att i framtiden undvika halkolyckor när det råder vinterväglag.

Forskarlaget har nämligen skapat en variant av dagens asfalt som innehåller salt som kan komma att göra framtida saltbilar överflödiga.

I asfaltens bitumen har forskarna blandat in en saltlösning, kaliumformiat. Med andra ord är det en mer miljövänlig variant av vägsalt som används i asfalten (samma som används i Finland). En annan fördel med kaliumformiat är att ämnet klarar väldigt låga temperaturer innan dess verkan upphör.

I asfalten har forskarna även blandat in styrengummi (styrenbutadiengummi) som är vattenavvisande. Styrengummit hjälper till att motverka att is bildas på vägytan.

Fördelen med salt inbyggt i asfalten sägs vara att det direkt motverkar isbildning och att saltet inte sköljs bort vid avrinning eller ”stänker bort” när fordon passerar.

Nackdelen är förmodligen att saltet alltid finns i asfalten, även under de månader då det inte är vinterväder. Det är en avigsida för bilar och andra fordon då kaliumformiat är kraftigt korrosivt.

Ännu har inte den saltade asfalten testats i verklig miljö, men i laboratoriet sägs den ha klarat av hårda tester och uppvisat många fina egenskaper. Blandningen av bitumen och salt ska inte påverka asfaltens slitstyrkan jämfört med asfalt innehållandes vanlig bitumen, och vid testerna utsöndrades saltlösningen under två månader innan den upphörde. I verklig trafik tror man att saltet i asfalten skulle kunna räcka i många år eftersom fordonen som rullar på vägen ständigt sliter på asfalten och blottlägger nya lager salt som finns längre ned i konstruktionen.