Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Audi börjar testa e-bensin – framtidens bränsle

Audi satsar stenhårt på att framtidssäkra dagens bränslen bensin, diesel och gas. Nu har de kommit så långt att de ska testa e-bensin i befintliga motorer.

Tre gamla bränslen i nya, syntetiska former; e-bensin, e-diesel och e-gas. Audi tillsammans med partners har lagt ned åtskillig forskning på de mer eller mindre klimatneutrala bränslena som vi tidigare berättat om här på teknikensvarld.se (klicka på respektive länk i inledningen).

Nu har man kommit så pass långt att samarbetspartnern Global Bioenergies har levererat en första större sats e-bensin om 60 liter till Audi som nu ska genomföra tester av bränslet. I en testmotor ska förbränningsprocessen och utsläppen analyseras.

– Det nya bränslet har som alla Audi e-bränslen många fördelar. Det är inte beroende av råolja, det är kompatibelt med befintlig infrastruktur och erbjuder ett möjligt slutet kretslopp för koldioxid, säger Reiner Mangold, Head of Sustainable Product Development vid Audi.

E-bensinen framställs alltså utan råolja och innehåller varken svavel eller det cancerframkallande kolvätet bensen. Vid förbränningen ska utsläppen vara mycket låga samtidigt som dess egenskaper är positiva för motorn. E-bensin är en så kallad 100-procentig iso-oktan vilket innebär ett högt oktantal på 100. Det motverkar knackningar i motorn och möjliggör även en högre kompression och effektivitet.

I dag tillverkas e-bensin ur en biomassa enligt en tvåstegsprocess. Första steget innebär att Global Bioenergies tillverkar en gasformig isobuten, C4H8, som i steg två sammanförs med väte, H, vid Fraunhofer Center för att framställa iso-oktan, C8H18.

Målet är att så småningom kunna bortse från den ursprungliga biomassan och göra processen än mer klimatsmart genom att utgå från koldioxid och väte från förnybara källor.

Audis e-diesel, som även den framställs utan råolja, är också på väg in i nästa fas. Den tyska biltillverkaren planerar nu en pilotanläggning i Schweiz där omkring 400 000 liter e-diesel om året ska tillverkas med endast vattenkraft som energikälla.