Audi tillverkar e-diesel – diesel utan råolja

Audi har lyckats producera sina första litrar syntetisk diesel, så kallad e-diesel, helt utan råolja.

I samarbete med företaget Sunfire har Audi lyckats framställa en första sats av syntetisk diesel genom att använda sig av vatten och vind.

Den så kallade e-dieseln tillverkas genom en högtempererad, cirka 800 grader, elektrolys, motsatsen till hur en bränslecell fungerar, delas vatten upp i syrgas och vätgas som sedan används för att göra koldioxid till kolmonoxid. I ytterligare processer med högt tryck och temperatur reagerar ämnena och bildar en vätska av långkedjiga kolväteföreningar, av Audi kallad ”Blue Crude”. En vätska liknande fossil råolja.

”Blue Crude” kan sedan raffineras till syntetisk diesel, så kallad e-diesel, som är helt fri från aromatiska kolväten och sulfat. Hela processen är givetvis mycket energikrävande, men Audi understryker att de använder sig av grön el och att koldioxiden i framtiden kan hämtas direkt från atmosfären. I nuläget hämtas det sistnämnda dock från en biogasanläggning.

Under de nästkommande månaderna planerar Audi att framställa 3 000 liter syntetisk diesel. Audis e-diesel är tänkt som ett komplement till den pågående elektrifieringen.

– Genom utvecklingen av Audi e-diesel främjar vi ett bränsle baserat på koldioxid som möjliggör långdistansresor med praktiskt taget ingen påverkan på klimatet. Att använda koldioxid som råvara är en möjlighet inte bara för fordonsindustrin i Tyskland, men även för att överföra principen till andra sektorer och länder, säger Reiner Mangold, chef för hållbar produktutveckling hos Audi.