Autoliv samarbetar med NHTSA om alkolås

Svenska Autoliv har inlett ett samarbete med amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA, för att tillsammans med ledande biltillverkare utveckla ett nytt system för alkolås.

Svenska Autoliv har redan tidigare samarbetat med amerikanska myndigheter och trafiksäkerhetsorganisationer, och även varit en viktig internationell underleverantör till många stora biltillverkare. 

I det nya projektet, som kallas DADSS (Driver Alcohol Detection System for Safety), ska ett nytt alkolås-system utvecklas i samarbete med amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA och branschorganisationen ACTS, som samlar trafiksäkerhetsavdelningar hos ett flertal ledande biltillverkare. Systemet ska bli både billigt och ge en hög känslighet och noggrannhet. Metoden som används är att mäta förhållandet mellan koldioxid och alkohol i utandningsluften, för att på så sätt bedöma förarens nykterhet.

Enligt uppgifter från NHTSA är alkohol en bidragande faktor till en tredjedel av alla trafikolyckor i USA, och om alkolås skulle användas kan upp till 8 000 olyckor förhindras. Dessutom är två tredjedelar av de som tillfrågats i en statistisk undersökning positiva till idén om alkolås.

DADSS-projeketet, ska nu testas och utvärderas i fordon under verkliga förhållanden, något som beräknas vara klart om två år.