Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Katja Kircher / VTI

Bilar med bristande avgasrening stort problem

Utsläppen från trafiken orsakar flera tusen förtida dödsfall i Sverige varje år. Det är något som inte uppmärksammas tillräckligt enligt Fordonsbesiktningsbranschen, FBB. Nu vill flera partier att saken ska utredas.

Förra året dog 192 personer i trafiken i Sverige, vilket är rekordlågt och ett steg mot Nollvisionens mål om att ingen ska omkomma eller allvarligt skadas i svensk trafik. Samtidigt finns ett annat problem som berör liv och skador i trafiken, nämligen utsläppen från trafiken. Det orsakar flera tusen förtida dödsfall årligen.

Luftföroreningarna är större än man tidigare trott, visar nya studier. Trafikverket menar att nivåerna av partiklar, kvävedioxid och marknära ozon fortfarande är oacceptabelt höga på flera platser i landet.

LÄS OCKSÅ: Laddhybrider ska få högre förbrukning 

Utsläppen kan minskas genom att se till att avgasreningen och partikelfilter i bilarna i trafiken fungerar som de ska. Kontroll av dessa ska ske vid den vanliga fordonsbesiktningen som vanligtvis görs årligen. Men sedan 2018 har Sverige bland de lägsta kraven vad gäller just avgasrening i hela EU. Bilar med bristfällig, eller till och med icke fungerande, avgasrening får i många fall godkänt på besiktningen. FBB har i flera år varnat för effekterna av det bristande regelverket.

– Vi som utför besiktning har i flera år larmat om att fordon med undermålig avgasrening släpps igenom besiktningen. Utsläppen från trafiken är ett seriöst hälsohot som måste tas på lika stort allvar som trafiksäkerheten. Sverige får inte vara sämst i EU på att ställa relevanta krav. Nya forskningsresultat visar att avgaser har värre effekter för liv och hälsa än vad som tidigare varit känt. Det borde alla reagera på, säger Tord Fornander, ordförande för FBB.

Flera partier reagerar

Nu reagerar flera av partierna i riksdagens trafikutskott och kräver att regeringen utreder vilka konsekvenser de sänkta kraven på miljökontroll har fått i jämförelse med andra EU-länders miljökontroller.

Trafikutskottet menar att Sverige knappt når miniminivåerna för miljökontroll och moderna säkerhetssystem enligts EU:s så kallade besiktningspaket. Därför anser man att Sverige i stället borde ha genomfört besiktning på ett sätt som går i linje med svenska trafiksäkerhets- och miljömål.

Partierna som stöttar initiativet är Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Övriga partier, det vill säga Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tycker att det inte behövs några åtgärder i frågan och hänvisar till den utredning som kom 2019 där man kom till att effekterna av regeländringen var små.

LÄS OCKSÅ: Bilbranschen vill ha livscykelanalys för CO2-utsläpp

– Det går inte att hänvisa till den utvärdering som tidigare gjorts, bland annat för att den enbart omfattade vissa lätta bensinbilar. Vi ser mycket tydligt i våra siffror och dagligen på stationerna att det sedan 2018 godkänns mångdubbelt fler fordon, som med tidigare regelverk inte hade godkänts, avslutar Tord Fornander.

Trafikutskottets betänkande ska debatteras i riksdagens på onsdag, den 16 februari, och beslut ska fattas dagen därpå. Om förslaget går igenom kommer riksdagen uppmana regeringen att agera.