Foto: Siemens AG

E16 utanför Sandviken blir elväg 2016

Tung trafik som kör E16 mellan Sandviken och Kungsgården kommer nästa vår att kunna köra elektrifierat. Sträckan planeras därefter att utökas och omfatta E16 mellan Gävle och Borlänge.

Sverige ligger långt fram när det gäller att elektrifiera vägnätet. Det har inte genomförts ännu men är på god väg.Först ut blir en cirka två kilometer lång vägsträcka längs E16 mellan Sandviken och Kungsgården som ska fungera i demonstrationssyfte. Innerfilen längs sträckan kommer att förses med kontaktledningar ovanför vägbanan, på samma vis som över tågräls. Därefter kommer specialanpassad tung trafik att kunna nyttja sträckan med minimal påverkan på klimatet. Fordonen är tänkta att endast ha små dieselmotorer för att kunna byta fil och för att kunna köra på anslutningsvägar.I januari 2016 är det planerat att premiärkörningen ska äga rum.Bakom satsningen finns flera bolag så som Sandvik, SSAB, Scania och Siemens samt regionala elbolag och högskolan i Gävle.Staten har skjutit till 75 miljoner kronor för att kunna förverkliga projektet som är tänkt att mynna ut i att hela E16-sträckan mellan Gävle Hamn och Borlänge ska bli elektrifierad, en sträcka på över tio mil. Kostnaden har beräknats till 1,2 miljarder kronor och projektet ska efter fyra till sju år ha betalat av sig.Norr om Stockholm finns Sveriges andra elvägsprojekt. Skillnaden mot Sandviken/Borlänge/Gävle-projektet är att det inte finns några luftburna kontaktledningar utan kraftöverföringen ska ske via skenor i vägbanan.Tyska Siemens, som alltså är inblandade i E16-projektet, kallar tekniken för eHighway. I filmen nedan ser vi hur det kan se ut.

https://youtu.be/pWCS0If2W1c

Gilla på Facebook för fler videoklipp!