Elbil långt miljövänligare än diesel – även totalt sett

Att elbilar inte aktivt släpper ut koldioxid vid körning är bekant. Men även vid en livscykelanalys blir klimatpåverkan betydligt lägre från en elbil jämfört med en bil med konventionell drivkälla, det har nu tyska TÜV Nord kommit fram till genom att jämföra en eldriven Kia Soul med en dieseldriven.

Det är tyska testnings- och certifieringsinstitutet TÜV Nord som låtit genomföra så kallad livscykelanalys (LCA) på nya Kia Soul, i både eldriven och dieseldriven tappning.

Medan det är känt att elbilar inte släpper ut koldioxid aktivt vid körning, så har kritik riktats mot att exempelvis svårtillgängliga metaller i batteritillverkning vid sin framställning släpper ut stora mängder koldioxid. Totalt sett är det dock stark fördel för elbilen, visar analysen.

Analysen, som genomförts i enlighet med ISO 14040-standarden, visar att koldioxidavtrycket från en eldriven Kia Soul är hela 40 procent lägre än för dieselversionen. Analysen inkluderar allt från tillverkning av samtliga komponenter till återvinningsbarhet av bilen, inkluderat samtliga utsläppsposter däremellan.

Nya Kia Soul, som i konventionell tappning precis lanserats i Sverige, kommer i sin eldrivna version senare i år. Premiären skedde på bilsalongen i Chicago. Kia räknar med att sälja omkring 5 000 eldrivna Kia Soul per år globalt. Ingen svensk prislapp finns än, men i Sydkorea ligger priset på omkring 260 000 kronor.