Eldriven buss laddas på 15 sekunder

ABB har utvecklat superladdning för bussar i kollektivtrafik, Tosa-bussar laddar batterierna på bara 15 sekunder.

https://youtu.be/c-Fg94A2Vko

För en tid sedan rapporterade vi att Volvo ihop med Transportstyrelsen ska utforska möjligheterna med bussar som 

laddas via induktiv laddning från vägbanan. ABB har valt att gå en annan väg som minskar kostnader för drift och infrastruktur.

I stället för att bussen laddas längs vägen via vägbanan eller via kontaktledningar som spårvagnar använder, så laddas bussen när den är stillastående vid en busshållplats. I Genève har ABB precis avslutat en lyckad testperiod med det elektriska bussystemet Tosa. Vid särskilda busshållplatser och ändhållplatsen ansluts automatiskt en ”arm” till elnätet som laddar batterierna under den tid det tar för passagerare att kliva av och på. Den korta laddtiden ska räcka för att bussen ska ta sig till nästa laddstation för att fylla på batterierna.

Implementering av ett Tosa-system skulle enligt ABB vara mer kostnadseffektivt än system som använder sig av kontaktledningar i vägbanan eller de likt dem spårvagnar använder. I nuläget finns det visserligen brister då endast en buss åt gången kan ladda och vid en väl trafikerad busshållplats kan det då bli köbildning som drabbar hela systemet. Hittills har ett flertal städer visat intresse för systemet, men först ut blir Genève som kommer att införa reguljärtrafik med Tosa-systemet omkring 2017.

Amerikanska Proterra har ett liknande system som redan är i drift i en rad städer, men laddtiden för dessa är cirka 10-15 minuter.