Foto: UWE FISCHER

Elektrisk asfalt laddar elbilarna om fem år

Biltillverkarna tittar på trådlös laddning av elbilar – när dessa är stillastående. Forskare vid KTH tänker sig en mer mobil framtid än så, de arbetar nämligen med att elektrifiera asfalten på vägarna så att denna trådlöst laddar elbilarna när de rullar.

Nicole Fringos och Feng Chen vid KTH forskar om elektrisk asfalt.

Volvo är en av flera biltillverkare som forskat i trådlös laddning av elbilar. En platta i marken i till exempel garaget överför via ett magnetiskt fält energi till batterierna så fort bilen befinner sig i rätt position.

Smidigt, men räckviddsångesten lär ändå finnas kvar. För att råda bot på denna åkomma forskas det kring så kallade eRoads, elektrifierade vägar, och två av forskarna som har huggit tag i tekniken och frågorna som den bär med sig är Nicole Fringos och Feng Chen vid KTH. De ingår i ett europeiskt forskningsprojekt vid namn Fabric som rör alla delar av framtidens vägar och anpassningen för elektriska fordon.

Enligt de båda forskarna vid KTH står tekniken för att elektrifiera vägarna redan färdig och de ser att inom fem till sex år skulle den elektriska asfalten kunna implementeras i verkligheten.

– Rent elektroteknisk finns det lösningar redan i dag. Så de behöver inte forskas fram. Vad det handlar om nu är att testa tekniken ett par år för att hitta den bästa integrerade lösningen som garanterar hållbara elektriska vägar. Sedan ska vi ägna ytterligare några år åt att forska om hur vägunderhållet ska gå till, och så måste vägarna förstås byggas, säger Nicole Kringos.

En bit asfalt med elektrisk ledning av den typ som det forskas om.

Den framtida, smarta asfalten kommer att vara betydligt mer komplex än dagens då den innehåller komponenter utöver bitumen och stenkross. För att bli elektrisk, kunna överföra energi och kommunicera måste den innehålla induktansspolar, ferritkärnor och IT-teknik.

Därmed måste man hitta sätt för att tekniken ska fungera i olika miljöer och situationer, inte minst vid nederbörd. Fukt får inte sippra ned i konstruktionen. Dessutom får asfaltmaterialet inte vara instabilt så att det stör ut magnetfältet som överför energi till elbilarna.

– Vad händer till exempel när sensorer är inbakade i vägbanan? Hur stort avstånd får det lov att vara mellan bil och asfalt? Hur lagar man asfalten när den går sönder om det finns elektronik i den? Kan vi komma fram till nya typer av material för så kallade eRoads? Det måste dessutom vara säkert för djur och människor att vistas på vägarna, säger Nicole Kringos när hon räknar upp några av alla frågor som kvarstår att besvaras innan tekniken är mogen för världens vägnät.

Kanske är räckviddsångest en term som vi om ”några” år ser tillbaka på som en liten rolig anekdot med elbilar, bland annat tack vare två forskare på KTH?