Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Expressen Lifestyle & Shutterstock

Euro 7-regler begränsar utsläpp från däck och bromsar

EU har tagit fram förslag på vad nya utsläppsregelverket Euro 7 bör innehålla. Medan en del av dagens krav inte skärps tillkommer en rad nya grejer, exempelvis att utsläppen för bromsar och däck måste begränsas.

Sedan september 2014 har den så kallade Euro 6-standarden för utsläpp från fordon som säljs på den europeiska marknaden varit gällande. Den avlöste då Euro 5 som trädde i kraft i september 2009. Euro 6 har innehållit olika ”lättnader” som skärpts till under åren och därför finns olika utgåvor av Euro 6, exempelvis Euro 6d som trädde i full kraft så sent som i fjol.
Nästa steg av krav på avgasrening och utsläpp är det man kallar för Euro 7, ett regelverk som EU-kommissionen nu har utformat i form av ett förslag. De nya reglerna är tänkta att träda i kraft den 1 juli 2025. Om det blir exakt så som kommissionen lagt fram reglerna återstår att se efter att EU-parlament och medlemsländers ministerråd har diskuterat och beslutat.

Det stora med Euro 7 jämfört med Euro 6 är att även helt eldrivna fordon inom klasserna personbilar, lätta lastbilar, lastbilar och bussar inkluderas.
Två punkter i kommissionens förslag har efterfrågats av många sedan elbilarnas intåg på scenen, nämligen att partikelutsläpp från bromsar och framför allt däck ska begränsas. Samtliga fordon inkluderas i dessa båda punkter, men elbilar väger generellt mer och sliter därför mer på bromsar och däck vilket påverkar omgivning och miljö i högre utsträckning.

En annan punkt i förslaget är framtagen enbart med elbilar och laddhybrider i sikte. Punkten berör fordonstypernas batterier som måste leva upp till krav om livslängd.
Samtliga nyheter i förslaget till Euro 7-regelverket ses i följande faktaruta.

Euro 7-nyheter

Gäller alla personbilar, lätta lastbilar, lastbilar och bussar

• Begränsning av utsläpp från bromsar.

• Regler för mikroplastföroreningar från däck.

• Fordon måste följa utsläppsreglerna under en längre tid*.

• Effektivare utsläppstester.

• Digital övervakning av reglernas efterlevnad.

• Bättre marknadsövervakningstester.

 

Gäller fordon med förbränningsmotorer

• Bränsle- och teknikneutrala utsläppsgränser.

• Reglering av ytterligare föroreningar.

• Tester på väg som täcker fler körförhållanden.

 

Gäller elektriska fordon och laddhybrider

• Krav på batterihållbarhet

 

* 10 år eller 20 000 mil.

Utsläppen av kväveoxier (NOx), något som plötsligt var på allas läppar i och med dieselgate-skandalen med Volkswagen 2015, ska för bensindrivna personbilar enligt förslaget ligga kvar på samma nivå som i dag, det vill säga 60 milligram per kilometer. Det betyder att nivån är oförändrad sedan Euro 5 trädde i kraft 2009.

För dieseldrivna personbilar ska nivån, enligt EU-kommissionens förslag, sänkas till samma som för bensinbilar – 60 milligram per kilometer. Dagens regelverk tillåter 80 milligram per kilometer (i verkligheten tillåts dock 43 procent högre utsläpp).

EU-kommissionen beräknar att det regelverk som de tagit fram som förslag ska kunna sänka personbilars och lätta lastbilars NOx-utsläpp med 35 procent fram till år 2035 då försäljningen av nya bensin- och dieselbilar förbjuds. Motsvarande sänkning från lastbilar och bussar beräknas till 56 procent.
Reduceringen av partiklar från avgasrören beräknas till 13 procent för bilar och lätta lastbilar samt till 39 procent för lastbilar och bussar.
Sänkta halter av partiklar från bromsar beräknas till 27 procent.

Vidare menar EU-kommissionen att befintlig teknik ska kunna åstadkomma ovanstående sänkningar och med endast små prisökningar på fordonen; 90-150 euro för personbilar och 2 600 euro för bussar och lastbilar.
De skriver också att för varje euro som investeras i Euro 7-kompatibel teknik sparas mer än 5 euro inom hälsa och miljö.

Alla är inte nöjda med Euro 7-regelverket som har lagts fram som förslag. Stellantis-bossen Carlos Tavares menar att det kan hämma elbilsutvecklingen eftersom stora resurser måste läggas på att anpassa alla fordon till Euro 7.
Ford är inne på samma spår som Tavares. ”Vi borde inte avleda resurser till gårdagens teknik utan i stället investera i nollutsläpp”, säger företaget i ett uttalande.

Bilindustrins europeiska branschorganisation ACEA menar att miljövinsterna med Euro 7 är för små i förhållande till de enorma ekonomiska investeringar som måste göras.
De säger också att datumen, juli 2025 för personbilar samt juli 2027 för lastbilar och bussar, inte är realistiska eftersom det kommer krävas att ett enormt stort antal fordonsmodeller och varianter måste utvecklas, konstrueras, testas och typgodkännas fram till dess.

En annan som inte är nöjd är Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde:
– Jag hade väntat mig att EU-kommissionen skulle sätta människor hälsa och miljön i första rummet, men i stället har de valt att gå bilindustrins ärenden, säger han till Dagens industri.