Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Teknikens VärldTeknikens VärldTeknikens Värld
Teknikens Värld

Europeisk elbil uppemot 69 procent renare än bensinbil

En ny studie visar att elbilen, sett ur ett livscykelperspektiv, släpper ut betydligt mindre växthusgaser än en motsvarande bensinbil – oavsett om jämförelsen görs i Europa, USA, Kina eller Indien.

Det är oberoende organisationen International Council on Clean Transportation, ICCT, som står bakom en ny studie där utsläppen av växthusgaser hos elbil jämförs med motsvarande bensinbil. Man har räknat på bilarnas kompletta livscykler, det vill säga från produktionen av bilarna, samt framställandet av elektricitet respektive bensin, till energiförbrukning och underhåll av bilarna. Livscykelanalys kallas mätningen som brukar förkortas LCA (Life-Cycle Assessment).

– Det förekommer mycket lobbyarbete från delar av fordonsindustrin som säger att elfordon inte är så mycket bättre om man tar hänsyn till el- och batteriproduktionen. Vi ville undersöka detta och se om dessa argument är sanna, säger Georg Bieker som är en av forskarna bakom studien.

Beräkningen har genomförts med hänsyn till till fyra olika marknader – den europeiska, den amerikanska, den kinesiska samt den indiska. Dessa fyra regioner står för ungefär 70 procent av världens totala nybilsförsäljning och är samtidigt väldigt olika sett till produktion och energiframställning (framför allt elproduktion till elbilar).

Studiens slutsats är att i Europa släpper en genomsnittligt mellanstor bensinbil registrerad under 2021 – under sin livstid – ut betydligt mer än en motsvarande elbil som kör på en europeisk elmix. Elbilen släpper ut 66-69 procent mindre koldioxidekvivalenter per kilometer än bensinbilen. Tittar man fram i tiden, till år 2030, beräknas skillnaden vara ännu större.

Utsläpp av växthusgaser från elbilar respektive bensinbilar på fyra marknader i världen. År 2021 respektive 2030.Utsläpp av växthusgaser från elbilar respektive bensinbilar på fyra marknader i världen. År 2021 respektive 2030.Utsläpp av växthusgaser från elbilar respektive bensinbilar på fyra marknader i världen. År 2021 respektive 2030.
Utsläpp av växthusgaser från elbilar respektive bensinbilar på fyra marknader i världen. År 2021 respektive 2030. Foto: ICCT

Motsvarande siffror mellan elbil och bensinbil i USA är 60-68 procent, i Kina 37-45 procent och i Indien 19-34 procent. Att skillnaden i Kina och Indien är så pass mycket lägre än i Europa och i USA beror på betydligt större inblandning av kolkraftenergi i elmixen. Dock är studiens resultat att elbilen ändå är det bättre alternativet sett till utsläppen av växthusgaser.

Skillnaderna mellan elbil och bensinbil kommer även i Kina och Indien att bli större år 2030, dock kommer elbilen, framför allt i Indien, inte att nå ned till den nivå som Europa och Indien beräknas nå om nio år eftersom kolkraften fortsatt kommer att vara en stor del av energiframställningen.

– Även i Indien och Kina, som fortfarande är starkt beroende av kolkraft, finns livscykelfördelarna för batteridrivna elbilar redan i dag, säger Peter Mock som är ICCT:s direktör i Europa.

Utsläpp av växthusgaser från olika typer av bilar (drivmedel) år 2021 i Europa.Utsläpp av växthusgaser från olika typer av bilar (drivmedel) år 2021 i Europa.Utsläpp av växthusgaser från olika typer av bilar (drivmedel) år 2021 i Europa.
Utsläpp av växthusgaser från olika typer av bilar (drivmedel) år 2021 i Europa. Foto: ICCT

Hela studien kan läsas här (PDF-dokument).