Foto: Scania

Farliga partiklar från dieselmotorer kan reduceras

Enligt en avhandling kan efterbehandlingen av farliga och miljöskadliga utsläpp från dieselmotorer förbättras avsevärt för att reducera den negativa effekt de har på natur och människor.

Dieselmotorer utropas vanligtvis som väldigt bränslesnåla med låga utsläppsnivåer av koldioxid. Men det finns en annan sida av myntet också. Tidigare efterforskningar har visat att utsläppen av andra ämnen och farliga partiklar är stora. Utöver koldioxid nämns kolmonoxid, partikelmassa, sot och kväveoxider (NOx). Ozonlagret påverkas, skog och mark påverkas samt människan påverkas. Just kväveoxiderna har en förmåga att angripa våra andningsorgan.

På bilar och andra fordon i dag som drivs med diesel sker, utöver en förfinad förbränning, efterbehandling för att reducera farliga utsläpp. Partikelfilterrening är en sådan efterbehandlingsmetod, katalytisk rening av olika slag en annan.

En reningsmetod för efterbehandling som har varit i ropet det senaste årtiondet är selektiv katalytisk reduktion (SCR), där den kemiska föreningen urea (ammoniak) tillförs som reduktionsmedel i processen. Upp till 90 procent av kväveoxiderna tas bort med metoden. Men den har också sina nackdelar. Efter behandlingen kvarstår biprodukter som vatten, överbliven kväveoxid samt ammoniak. Just ammoniaken reduceras i sin tur genom oxidation. Vid oxidering av ammoniak bildas lustgas som är en mer än 200 gånger starkare växthusgas än koldioxid och därmed betydligt mer skadlig för miljön och bidrar i större utsträckning till den globala uppvärmningen.

Soma Tayaman vid Uppsala universitet.

Det är här Soma Tayaman vid Uppsala universitet kommer in i bilden. Hon har skrivit en avhandling där hon redovisar, med hjälp av matematiska modeller, hur mängden kväveoxider från dieselmotorer kan reduceras.

Enligt henne kan det ske genom enkla metoder, så som att optimera mängden urea som sprutas in vid efterbehandlingsprocessen samt genom att höja temperaturen på dieselmotorns avgaser.

– Resultatet indikerar att det är möjligt att utveckla bra styrsystem för kvävoxidreduktion i dessa efterbehandlingssystem med relativt låga kostnader, säger hon med hopp om att metoderna i hennes avhandling ska tillämpas i utvecklingen av miljövänligare fordon.

Soma Tayamans avhandlingsarbete har skett i samarbete med buss-, lastbils- och motortillverkaren Scania.