Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Solarisys / Shutterstock

Flera länder vill att EU förbjuder bensin- och dieselbilar

Ett slutdatum för försäljning av nya bensin- och dieselbilar. Det vill en majoritet av invånarna i EU:s städer se enligt en undersökning som genomförts av YouGov. Flera medlemsländer ligger nu på EU för att få fram ett slutdatum.

Det är Bryssel-baserade lobbygruppen Transport & Environment, T&E, som låtit YouGuv genomföra undersökningen bland EU:s invånare.

Totalt svarade 10 050 personer i undersökningen och en majoritet ansåg att EU ska införa ett datum då det inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bilar med bensin- eller dieselmotorer inom unionen.

Personerna som deltog fanns i 15 större städer i Europa och bland annat i London, Warszawa och Budapest. 63 procent ansåg att det ska införas ett slutdatum någon gång efter 2030. 29 procent ansåg att det var en dålig idé att förbjuda förbränningsmotorer och åtta procent hade ingen åsikt.

Alla städer för ett förbud

I alla städer var det en majoritet för ett förbud med en spännvidd från 51 procent i Antwerpen och Berlin till 77 procent i Rom.

Storbritannien. som inte längre är med i EU, inför ett förbud 2030 och det steget har fått flera länder att uppvakta EU om att ta ett liknande steg. Ett förbud skulle bland annat innebära förändrade förutsättningar för de företag som i dag arbetar med alternativa bränslen till förbränningsmotorer och även för utvecklingen av laddhybrider.

I september enades EU-kommissionen om ett uttalande där det slogs fast att kommissionen ska överväga en tidpunkt för ett förbud. Ett förslag om ett datum kan komma senare i år då det ska komma nya förslag om utsläppsregler samt lagar för att tvinga fram en utbyggnad av laddinfrastrukturen.

Danmark vill ha förbud 2030

I februari efterlyste Österrike, Danmark och Nederländerna ett datum för att förbud och länderna menade att ett datum måste ta hänsyn till EU:s plan att vara helt klimatneutralt senast 2050. Med tanke på bilars livslängd bort det i sin tur betyda att EU inför ett förbud 2030.

När den nuvarande svenska regeringen bildades fanns en skrivning i avtalet mellan de partier som stöttade regeringen om ett förbud av försäljning av nya bensin- och dieselbilar 2030. Men den svenska regeringen har sedan dess hävdat att det är EU:s gemensamma strategi som gäller.

– Fordonsindustrin är enorm global, vi utvecklar inga produkter för enskilda marknader. Införs ett sådant här förbud i ett land, så finns risken att man styr över produkterna till andra länder. Det är viktigt att de överenskommelser som görs minst är på EU-nivå och att de kan styra teknikutvecklingen på global nivå, sa branschorganisationen Bil Swedens vd Mattias Bergman till nyhetsbyrån TT inför regeringsavtalet.

Volvo Cars vd Håkan Samuelsson har sagt att ett förbud skulle skynda på utvecklingen mot elbilar mer än dagens subventioner och skattelättnader för elbilar.

Redan i januari 2020 började Trafikverkets måldirektör Sven Hunhammar utreda frågan om ett eventuellt svenskt datum för att förbud. Men bland annat på grund av coronapandemin har Hunhammar fått förlängd utredningstid. Först i sommar ska Hunhammars presentera vad utredningen kommit fram till.

Förra året svarade elbilar och laddhybrider för tio procent av nybilsförsäljningen i Europa.