Besök på en av få svenska vätgasstationer i samband med vår duell av de vätgasdrivna bränslecellsbilarna Hyundai Nexo och första generationen Toyota Mirai.
Besök på en av få svenska vätgasstationer i samband med vår duell av de vätgasdrivna bränslecellsbilarna Hyundai Nexo och första generationen Toyota Mirai. Foto: Glenn Lindberg / Teknikens Värld

Forskare larmar: Vätgas och bränslecellsteknik farlig för miljön

Brittiska The Guardian har tagit del av nya forskningsrön där forskare varnar för att vätgas kan vara skadligt för miljön eftersom det kan öka vårt beroende av fossila bränslen. Man rekommenderar i stället helt elektrifierade bilar och värmesystem.

Vätgas och bränsleceller har varit på tapeten den senaste tiden. Bland annat eftersom storföretag som Michelin meddelat att man planerar att storsatsa på utvecklingen av denna teknik i framtiden.

Men enligt tyska forskare är kanske inte detta den bästa vägen framåt. De menar i stället att användningen av vätgas i bilar och för värmesystem i bostäder riskerar att öka behovet av fossila bränslen.

Vätgas kan användas som en rak ersättare till olja och gas och kan ha låga utsläpp om förnybar elektricitet använts vid tillverkningen. Studien fann det dock vara effektivare att använda den rena elen direkt för att värma hus och driva bilar, i stället för dessa så kallade ”e-bränslen”.

Forskarna uppskattar att vätgasen kommer bli väldigt dyr och sällsynt det kommande årtiondet och att man därför kan komma att behöva komplettera den med fossil gas – vilket producerar koldioxid som i sin tur bidrar till den globala uppvärmningen.

Vissa sektorer som flyget, fraktfartyg och stålindustrin är dock extremt svåra att elektrifiera och där menar forskarna att vätgasen kan komma att behövas. Bland mindre sektorer hade det mest effektiva varit att använda elektriciteten direkt, men då krävs stora investeringar i nya typer av bilar och värmesystem.

Forskarna menar att vätgas kan vara bra inom andra områden än vägtransport. Flyget är ett sådant område. Foto: Petrmalinak / Shutterstock

En tänkbar lösning skulle kunna vara att använda elen för att skapa vätgas från vatten och sedan använda koldioxid för att tillverka andra bränslen som kan användas som tillfälliga ersättare för fossila bränslen. I studien konstaterar man dock att det inte kan fungera i tillräckligt stor skola för att hantera klimatkrisen i tid.

– Vätgas kan vara en bra, ren energibärare men kostnaderna och riskerna är också stora, säger ledaren för studien, Falko Ueckerdt på Potsdams institut för forskning om klimatpåverkan i Tyskland, till The Guardian.

– Om vi håller fast vid förbränningsteknik och hoppas kunna mata den med vätgas och dessa sedan visar sig vara för dyra och sällsynta, kommer det sluta med att vi i stället bränner mer olja och gas, fortsätter han.

Ueckerdt menar att vätgasen enbart bör användas till industrier som långdistansflyget och stålindustrin där den är oersättlig. I studien drog man slutsatsen att tillämpningen av e-bränslen i bilar kräver fem gånger så mycket elektricitet än vad som behövs i batteridrivna fordon. 

I debatten kring vilket som är framtidens bästa och mest hållbara lösning är sista ordet förmodligen inte sagt än.