Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Fyrhjulsdrivna bilar sätter käppar i hjulen

Trafikverket varnar nu för att den kraftigt ökande försäljningen av fyrhjulsdrivna bilar är ett hot mot de miljömål som är uppsatta att nås 2015. Högre skatter kan vara en väg att lösa problemet.

Fyrhjulsdrivna bilar blir allt mer populära och förra året utgjorde den en andel om 30 procent av nybilsförsäljningen. Det kan jämföras med 23 procents andel året innan.

 Fyrhjulsdriften har många fördelar men påverkan på miljön är inte en av dem. Trafikverket ser den ökade försäljningen som ett hot mot uppsatta klimatmål.

 – Vi ser att det är en förvånansvärt snabb ökning av fyrhjulsdrivna personbilar och det motverkar helt klart målet att minska utsläppen av koldioxid per bil. Det behövs effektiva styrmedel för att vända trenden tillbaka mot mer energieffektiva fordon, säger Håkan Johansson, nationell samordnare för klimatfrågor på Trafikverket.

Det genomsnittliga koldioxidutsläppet för nya bilar som såldes under 2013 låg på 136 gram per kilometer. Det kan jämföras med 189 gram per kilometer för nya bilar som såldes 2006. Från 2006 till 2012 låg minskningen på knappt åtta gram per år, men mellan 2012 och 2013 var minskningen endast två gram. Förklaringen till den minimala minskningen ses i antalet sålda fyrhjulsdrivna bilar.

 Om förändringen mellan 2012 och 2013 utvecklar sig till en trend tror Trafikverket att det finns risk att klimatmålet på 130 gram koldioxid per kilometer inte nås till 2015 som tänkt.

Om andelen fyrhjulsdrivna bilar inte hade ökat i sådan omfattning under 2013 hade utsläppen för nya bilar sålda under året landat på 133 gram per kilometer och klimatmålet 2015 skulle ligga inom räckhåll.

 Det är främst andelen fyrhjulsdrivna dieselbilar som ökar. Mellan 2012 och 2013 ökande andelen från 29 till 40 procent (sett till totala antalet sålda dieselbilar). 2010 låg andelen på 25 procent.

Trafikverket ser förändringar i fordonsskatten som en möjlig väg att gå för att få bukt med problemet.

 – Det finns flera styrmedel som kan användas. En väg är att höja koldioxiddifferentieringen i fordonsskatten så att bilar som släpper ut mer får en högre fordonsskatt samt att höja supermiljöbilspremien som uppmuntrar till köp av de allra renaste bilarna, som till exempel rena elbilar eller laddhybrider. Ett annat alternativ är att införa en koldioxiddifferentierad registreringsskatt för bilar som släpper ut mycket och en miljöpremie för bilar som släpper ut lite. Båda alternativen har karaktären av bonus-malus där bilar som släpper ut lite får en premie medan bilar som släpper ut mycket får betala en skatt, säger Håkan Johansson.

I utredningen om en fossilfri fordonstrafik, som på initiativ av regeringen presenterades i slutet av 2013, finns också förslag om att införa en energideklaration, där bilarna får en klassning utifrån deras energieffektivitet, som då skulle kunna vägleda den som köper ny bil.