Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
110203-lufthybrid luftbil110203-lufthybrid luftbil110203-lufthybrid luftbil
110203-lufthybrid luftbil

Halverad förbrukning med lufthybrider – smart teknik snart här

På Lunds universitet forskar man i någon som kallas pneumatiska hybrider. Denna teknik, som sägs vara fullt realistisk inom kort, tar tillvara bromsenergi för att komprimera luft. Luften kan därefter användas för att sänka förbrukningen med 50 procent eller mer.

På universitetet i Lund forskas det i hybridteknik för fordon, men inte så som vi känner den i dag i form av exempelvis bensin- eller dieselbilar som tar hjälp av batterier och elmotorer.

 I stället handlar det om lufthybrider, eller pneumatiska hybrider som är den korrekta benämningen. Precis som på el- och hybridbilar handlar det om att ta hand om energin som uppstår vid inbromsning. Men i stället för att låta bromsenergin driva en generator som laddar upp batterierna lagras energin som komprimerad luft i en tank som kopplas till förbränningsmotorn. Denna tryckluft kan sedan återanvändas för att ge extra kraft vid start eller spara in på exempelvis bensin vid tomgångskörning. Hela 48 procent av energin som uppstår vid inbromsning kan tas om hand och lagras.

 Fördelarna med denna teknik ska vara många, bland annat att kostnaden för tillverkning och material är betydligt lägre än hos de system som återfinns i elhybridbilar i dag, samtidigt som återvinningsgraden gott och väl är densamma. Extra lönsam är lufthybridtekniken vid ryckig körning, så som storstadstrafik och då speciellt för bussar.

 – Mina resultat visar att stadsbussar i storstäder skulle kunna minska bränsleförbrukningen med 60 procent, berättar Sasa Trajkovic, doktorand i förbränningsmotorer vid Lunds Tekniska Högskola som nyligen har lagt fram en avhandling i ämnet.

 En annan fördel med lufthybridtekniken är att den tar mycket mindre plats i anspråk än en elhybridkonfiguration. Dessutom går den att koppla ihop med fordon som drivs med bensin, diesel och gas.

 – Tekniken är fullt realistisk. Nyligen blev jag kontaktade av fordonstillverkare i Indien som ville köra igång med lufthybrider, berättar Per Tunestål som är forskare i förbränningsmotorer vid Lunds Tekniska Högskola.

 De båda forskarna från Lund, som samarbetar med det svenska företaget Carnige som levererar ventilstyrningssystem, är dock varken ensamma eller först med att forska kring pneumatiska hybrider. Ford var först ut redan på 1990-talet, men fick lägga idéerna på hyllan eftersom de saknade nödvändig kunskap och teknik för att kunna föra arbetet vidare.

 I dag forskar, förutom Lunds universitet, även schweiziska ETH och franska Orléans i tekniken. Men Lunds universitet får anses ha kommit längst i arbetet då de har testat tekniken i en riktig motor. Tidigare har alla beräkningar baserats på simuleringar medan man nu i Lund kommer fram med de första experimentella resultaten.

 – Detta är första gången någon kör experiment i en riktig motor. Forskningen hittills har endast varit teoretisk. Dessutom har vi använt sådan ingångsdata, exempelvis från stadsbussarnas körmönster i New York, som gör att vi får trovärdiga körcykelresultat, anser Sasa Trajkovic.

 Nu när man har nått forskningsresultat i form av tester på en encylindrig motor vill man ta steget över till större, flercylindriga motorer och därmed ett steg närmare verkligheten och riktiga fordon.

 Förutom den indiska fordonstillverkare som har hört av sig till lundaforskarna sägs även amerikanska Scuderi vilja satsa på motorer med lufthybridteknik.

 Att låta en bil drivas framåt med hjälp av komprimerad luft är alltså inget nytt. Redan för nio år sedan var Teknikens Värld exklusivt inbjudna att köra franska MDI Air Car. Hur den provkörningen gick kan du läsa här. Sedan dess har det snackats luftdrivna bilar flera gånger utan att det egentligen blivit något av det.

 Men vi både hoppas och tror att forskningen i Lund ska ge resultat på riktigt och att vi får se lufthybrider inom en inte allt för avlägsen framtid.

Läs mer

Provkörning