Intelligentare navigationssystem hos BMW ActiveHybrid 3

Hybridversionen av nya BMW 3-serie, BMW ActiveHybrid 3, som visas på Detroitsalongen just nu, innebär också ett steg i utvecklingen av navigationssystem. Nu används även altituden i resvägsberäkningen, och för hybridsytemet.

BMW Activehybrid 3 blev officiell samtidigt som resten av 3-serien i sedanversion. Vad vi inte kunde berätta då – men som har framkommit när nu bilen visas för allmänheten i Detroit – är modellens nya, intelligenta navigationssystem.

I vanliga navigationsutrustningar kan man välja färdväg baserat på olika kriterier, däribland kortast, snabbast eller mest ekonomiska färdväg. Olika parameterar, så som tillåten hastighet och trafikmängd beräknas in i de olika vägvalsalternativen. Nytt i BMW ActiveHybrid 3 är att även altituden (det vill säga höjden över havet) används i resvägsberäkningen – och i hur bilen använder hybridsystemet. 

Navigationen kopplas nämligen ihop med bilens hybriddrivlina, och beroende på vilka val man har gjort beter sig bilen annorlunda. Om det exempelvis finns ett berg på den väg du planerat åka kan bilen välja att använda mer av batteriets kapacitet på vägen uppför, då den vet att det kommer en nedförsbacke senare, som kan ladda upp batteriet.

Det nya systemet ska vara standardmonterat på alla ActiveHybrid 3, när modellen lanseras senare i år, och det är möjligt att det även kan komma att hamna i andra ActiveHybrid-modeller vad det lider. Vad som är ännu intressantare är att BMW säger att man jobbar på att utveckla systemet så att det även används när ingen färdväg är inmatad i navigationssystemet, detta ska ske genom att bilen känner av resvägsmönster och dylikt. Dock kräver detta att bilen lagrar data om tidigare resvägar, något som inte sker i dagsläget och säkert kan debatteras ur integritetssynpunkt.