Foto: Shutterstock & Teknikens Värld

IPCC: Elbilsutvecklingen kan hejda globala uppvärmningen

I den senaste rapporten från IPCC, FN:s klimatpanel, konstateras att klimatförändringarna går snabbt. Men IPPC pekar även på att utvecklingen av elbilar också går snabbt och gör det möjligt att hantera transportsektorns klimatpåverkan.

I den nya rapporten, som släpptes måndagen 4 april, sammanfattar vetenskapsmän från hela världen läget i klimatfrågan. Det är delvis mörka framtidsutsikter som målas upp, men vi delges också några ljusglimtar. 

– Vi står vid ett vägskäl. Besluten vi tar nu kan säkerställa att vi överlever i en framtid. Vi har verktygen och kunskapen för att begränsa uppvärmningen, sade Hoesung Lee, ordförande i IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. 

Bland ljuspunkterna framhålls att batterier för elbilar har fallit drastiskt i pris och att marknadsandelen för elbilar har ökat mycket snabbt de senaste åren. 

Det är viktiga trender för världens klimat. Transportsektorn stod för 23 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp 2019. Av dessa utsläpp kom 70 procent från vägtrafik. Utsläppen ökar mer i utvecklingsländer än i Europa och Nordamerika. Transportbehoven kommer att öka framöver slår IPCC fast. Om inget görs är det möjligt att koldioxidutsläppen från transportsektorn ökar med 16-50 procent fram till 2050, skriver IPCC.
Det vore en katastrof. För att klara utsläppsmålet om en uppvärmning på högst 1,5 grader måste utsläppen från transportsektorn tvärtom minska med 59 procent fram till 2050, jämfört med nivåerna 2020. 

Och en minskning är möjlig menar man. För framtiden diskuteras olika scenarier med olika grad av elektrifiering. IPCC skriver att en minskning av koldioxidutsläppen i storleksordningen 80-90  procent fram till 2050 är möjlig om de mest extrema åtgärda tas till. Men sådana mål kan bara nås om samhället inför väldigt drastiska styrmedel.

LÄS MER: Nollutsläppsbilar i EU från 2035 

En starkt bidragande orsak till optimismen är elektrifieringen av transportarbetet. 2021 såldes 6,6 miljoner laddbara bilar i världen, omkring 9 procent av totalmarknaden. Utvecklingen tar inte stopp vid bilmarknaden. Alla möjliga transportsätt elektrifieras i dag, skotrar, cyklar, bussar etc. IPCC framhåller vikten av att minska klimatavtrycken vid tillverkning av batterier om klimatmålen ska nås.
Hur stor inverkan elektrifieringen får på klimatkrisen beror på hur snart förändringarna kommer att ske.

https://datawrapper.dwcdn.net/j8u5y/2/

Klimatbetydelsen beror till sist på hur elkraften produceras. Här pekar rapportförfattarna på att utvecklingen går mot att en allt större andel av elkraften produceras med grön energi.
Det finns också många nya metoder som gör det möjligt att utnyttja kraftproduktionen smartare. Möjligheten att låta elbilar utnyttjas som energilager gör det möjligt att bättre utnyttja sol- och vindenergi. 

Vissa transportsektorer passar ännu inte för elektrifiering. Långa, tunga transporter med lastbil, båt och flyg kan dock i framtiden lösas med vätgas eller biobränslen. IPCC framhåller behovet av mer forskning och utveckling.

LÄS OCKSÅ: ”Europa vill inte ha bensinmotorer” 

Rapporten tar också upp beteendeförändringar som en sätt att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Under pandemin har många företag övergått till online-möten i stället för att mötas i verkligheten. Många företag kommer säkert att sakta återgå till den gamla ordningen när pandemin ebbar ut, men för många organisationer blir det nya sättet att träffas mer bestående. Smartare transportsystem, Internet-shopping och tätare urbana samhällsstrukturer kan tillsammans minska transportbehovet. 

De tidigare rapporterna från IPCC har slagit fast att mänsklig aktivitet påverkar klimatet. Den nya rapporten slår fast att det är bråttom.