Foto: Peab

Kallare asfalt sänker koldioxidutsläppen med 30 procent

Vid ett vägbygge i Järfälla har man använt så kallad lågenergiasfalt som jämfört med traditionell asfalt sänker koldioxidutsläppen med 30 procent.

Traditionell varmasfalt tillverkas normalt vid temperaturer omkring 160 grader (upp till 180 grader förekommer). Så kallad lågtempererad asfalt, även kallad lågenergiasfalt, tillverkas med omkring 30 grader lägre temperatur vilket gynnar miljön. Koldioxidutsläppen vid framställningen minskar därför med hela 30 procent.

 Den lägre temperaturen möjliggörs genom inblandning av vatten i bindemedlet bitumen.

 Järfälla kommun har höga krav på miljön i sin omgivning och längs nyasfalterade Kallhällsleden gav man därför Peab i uppdrag att lägga den lågtempererade typen av asfalt. Förutom lägre koldioxidutsläpp har detta även gynnat arbetsmiljön för personalen på plats då rökutvecklingen minskar vid den lägre temperaturen.

 – Vi har arbetat i flera år för att komma dit vi är i dag. För oss är det naturligt att agera ansvarsfullt och därmed klimatsmart i alla delar i byggprocessen, vi ser det som en del i ledet mot att vara Nordens samhällsbyggare. Vi kommer att fortsätta testa olika utvecklingsmetoder för att bli så skonsamma mot naturen som vi kan vid asfaltering av vägar, säger Bo Ericson, arbetschef Peab Asfalt.