Kimrök från gamla bildäck blir miljögummi

Det svenska företaget Anva Polytech har tagit fram miljögummi baserat på kimrök från återvunna bildäck. Miljöpåverkan sägs minska med 60 procent.

Ett bildäck innehåller en tredjedel kimrök, det vill säga rent kolpulver. Kimrök är viktig för däckets hållfasthet och ger ett UV-skydd. Det tillverkas på konventionellt sätt genom förbränning av basolja eller gas, under denna process bildas det 2,66 kilo koldioxid för varje kilo producerad kimrök.

Nu har det svenska företaget Anva Polytech tagit fram en produkt som de kallar för miljögummi, som är framställt av 100 procent återvunnen kimrök. Genom att återvinna kimröken från uttjänta bildäck minskas miljöpåverkan med så mycket som 60 procent. Det krävs endast 1,06 kilo koldioxid för varje kilo återvunnen kimrök. Tack vare detta minskar även oljebehovet för att framställa kimrök.