Foto: Jepsertje

Koloxid från stålverk blir miljöbränsle

Den luxemburgska ståljätten Arcelor Mittal ska tillverka biobränsle av restprodukter från ståltillverkningen. Ska förse en halv miljon bilar med drivmedel.

Stålproducenten ska bygga en ny anläggning i Belgien för att tillverka etanol som sedan kan användas för inblandning i bensin. Vid framställning av stål omvandlas hälften av kolet som används i processen till kolmonoxid som i nuläget används till uppvärmning av stålverket eller helt enkelt eldas bort via den så kallade facklan.

Målet är att anläggningen, som Arcelor Mittal investerar 87 miljarder euro i, ska vara i drift från 2017 och kommer då till en början producera cirka 16 000 ton etanol om året, för att sedan öka produktionen till 47 000 ton om året. Det är med hjälp av teknik utvecklad av Lanza Tech och Primetals Technologies som de kan omvandla rökgaserna till etanol via en mikrobiologisk process.