Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Naturvårdsverket: Växthusgaserna minskar rekordfort

Naturvårdsverket meddelar att Sveriges totala koldioxidutsläpp minskade i rekordfart under förra året. Men det kommer att vända uppåt igen.

Naturvårdsverket kommer med glädjande besked när de släpper Sveriges officiella statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser under 2020. De totala utsläppen var under året 46,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. En minskning med hela nio procent jämfört med föregående år, och en avsevärt större minskning än genomsnittet som under de senaste tre åren legat på cirka två procent.
Enligt Naturvårdsverket har utsläppen minskat i de flesta sektorer men den största minskningen står lägre utsläpp inom industri, inrikes transporter och el- och fjärrvärmesektorn. 

Men allt är inte guld och gröna skogar då Naturvårdsverket bedömer att en stor del av utsläppsminskningarna är tillfälliga då de bland annat kan kopplas till covid-19-pandemin. De pekar på att biltrafiken och inrikesflyget minskade kraftigt under året, och inom industrin minskade utsläppen främst på grund av att efterfrågan inom järn- och stålindustrin sjönk. Även ett produktionsstopp inom kemiindustrin ska ha bidragit.
Inom transportsektorn har dock fordonens ökade effektivitet och inblandning av biodrivmedel bidragit till bestående utsläppsminskningar.
Minskningen inom el- och fjärrvärmesektorn kan kopplas till att uppvärmningsbehovet minskade under 2020 vilket i sig är en följd av den globala uppvärmningen då medeltemperaturen under 2020 var den högsta som dittills uppmätts.

– Vi hade kraftiga utsläppsminskningar inom både industrin och transportsektorn men en uppgång är att vänta innan det vänder neråt igen. Vi befann oss mitt i covid-19-pandemin under år 2020 och upplever allt mer märkbara klimatförändringar omkring oss. Samtidigt har vi flera indikationer på att klimatomställningen är i full gång, där till exempel försäljning av elbilar och produktionen av vindkraftsel slog rekord, säger Anna-Karin Nyström, chef Klimatmålsenheten Naturvårdsverket.

Enligt Naturvårdsverket har Sverige i nuläget bra till för att nå våra klimatmål och förutsättningarna förbättras hela tiden. Bland annat nämner de snabb teknisk utveckling inom industrin, utfasning av fossila drivmedel för transporter och övergång till eldrift.
Sveriges långsiktiga klimatmål till 2045 är att de totala utsläppen ska minska med minst 85 procent jämfört med 1990. Till 2020 hade de minskat med 35 procent. De efterfrågar ytterligare beslut om åtgärder och styrmedel för att nå hela vägen fram.