Northvolts återvinningsanläggning Revolt Ett uppförs i anslutning till bolagets stora batterifabrik Northvolt Ett i Skellefteå.
Northvolts återvinningsanläggning Revolt Ett uppförs i anslutning till bolagets stora batterifabrik Northvolt Ett i Skellefteå. Foto: Northvolt

Northvolt har byggt battericell med återvunnet material

Många undrar vad som ska hända med elbilsbatterier när de det är dags för skrotning.

Svenska battericelltillverkaren Northvolt satsar på återvinning.

Nu har Northvolts återvinningsprojekt Revolt tillverkar den första battericellen byggd av enbart återvunnet material.

Att återvinna material från elbilsbatteriet är en stor del av Northvolts totala affärsmodell. Men hittills har det varit både svårt och dyrt att återvinna stora mängder metaller från elbilsbatterier.

Northvolt startade därför projektet Revolt för att utveckla en ny återvinningsmetod. Och nu har Revolt lyckats tillverka den första battericellen från enbart återvunnet material. Den nya cellen har samma prestanda som den cell som tillverkats med tidigare ej använt material.

Northvolt vill nu öka takten i Revolt för att återvinna cirka 125 000 ton material vilket skulle motsvara en produktion av nya batterier på 30 GWh per år. 

250 000 ton 2030

Allt material som användes återvanns vid Northvolts testanläggning i Västerås.

– Vad vi gjort är ett stort genombrott och det visar vägen till ett helt stängt kretslopp av material till batterier. Det visar på ett hållbart alternativ för tillverkning av batterier., säger Northvolts hållbarhetschef och chef för Revolt-projektet, Emma Nehrenheim, i ett pressmeddelande.

Enligt Northvolt ska nya battericeller kunna tillverkas med så mycket som 95 procent återvunnet material i framtiden. I Revolt ska nu Northvolt försöka skala upp återvinningen för att möta de kommande behoven av battericeller. Målsättningen är att senast 2030 ska hälften av allt material som används till battericeller komma från återvunnet material.

Under första kvartalet 2022 ska Revolt inleda storskalig återvinning. Det återvunna materialet kommer från skrotade elbilar samt från överblivet material från battericellfabriken Northvolt Ett.

– Försäljningen av elbilar har tagit fart och vi kan se att vid 2030 kan det finnas så mycket som 250 000 ton att återvinna från gamla elbilar.