Ny katalysator kan revolutionera bränsleceller

Ett forskarlag i Singapore har tagit fram en ny typ av katalysator som kan innebära en revolution för forsking och utveckling av bränsleceller. Enligt uppgift ska energiutbytet kunna femfaldigas.

Bränsleceller drivna av vätgas, med vatten som enda restprodukt, har under lång tid lyfts fram som framtidsbränsle för fordon. Men trots att flera bilmärken kommit så långt som att man har rullande testflottor på vägarna (exempelvis Honda FCX Clarity, ovan) har ett grundläggande problem funnits – den höga kostnaden.

Centralt i en bränslecell finns ett membran, kallat MEA (förkortning av engelskans Membrane Electrode Assembly), vars uppgift är att låta vätejoner och syre mötas samtidigt som en elektrisk spänning uppstår mellan de olika sidorna. För att sänka aktiveringsenergin i reaktionen används en kemisk katalysator i detta membran, som hittills har bestått av nanopartiklar av platina. Platina är dock dyrt, vilket också har gjort bilar med bränsleceller dyra i produktion.

Nu har dock alltså ett forskarlag i Singapore tagit fram en ny katalysator, betående av en nanokompositmaterial med en kärna av guld och koppar, och endast ett tunt skikt av platina som hölje. Enligt mätvärden ska det nya materialet ha en ordentligt höjd katalytisk förmåga. Från att kunna ge en strömstyrka på 0,109 ampere per milligram platina med dagens material till åtminstone 0,571 ampere per milligram platina med det nya materialet. Dessutom ska det nya materialet vara mer stabilt än dagens, vilket kan ge en bättre livslängd och en högre förmåga längre i livscykeln för bränslecellen.

Forskarna hoppas att de nya rönen, som presenteras i vetenskapstidskriften Energy and Environmental Science och beskrivs som ett genombrott i bränslecellsforskningen, på sikt ska kunna användas i bland annat bilar, flygplan och andra, elektriska, apparater.