Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Mattias Rabe / Teknikens Värld

Ökad trafik men mindre utsläpp

Energieffektivisering, elektrifiering och en ökad andel biodrivmedel gjorde att växthusgaserna från trafiken minskade i landet under förra året. Men mer behövs för att nå klimatmålen.

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade preliminärt med 0,3 procent i Sverige jämfört med 2020, trots att personbilstrafiken och lastbilstrafiken ökade under året, enligt Trafikverket. Ökad andel biodrivmedel i bensin och diesel, ökad nyregistrering av laddbara bilar samt övrig energieffektivisering ses som anledningarna.

– Mer än en fjärdedel av den energi som vi nu använder inom vägtrafiken är fossilfri och förnybar. Mellan 2020 och 2021 ökade andelen från 24 till 26 procent, det beror framför allt på den höjda reduktionsplikten, säger Marie Hagberg Backlund, avdelningschef Trafikverket.

Koldioxidutsläppen för nya personbilar var i snitt 93 g/km under 2020 och sjönk till 75 g/km under 2021. Nära varannan nyregistrerad personbil var laddbar förra året – 25,9 procent av dessa var laddhybrider och 19,1 procent utgjordes av renodlade elbilar. 

Sverige klättrade under 2020 upp på andra plats i EU efter Nederländerna som det land med lägst koldioxidutsläpp på nya bilar efter att tidigare ha haft högst koldioxidutsläpp per kilometer för nya personbilar inom EU.

Sänkningen förra året är dock fjärran från vad som skulle behövas för att nå vägtrafikens klimatmål. För att nå dessa till 2030 behöver utsläppen minskas i en takt med i genomsnitt cirka nio procent per år.