Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Haru Oni-anläggningen ska börja tillverka syntetisk bensin under nästa år.Haru Oni-anläggningen ska börja tillverka syntetisk bensin under nästa år.Haru Oni-anläggningen ska börja tillverka syntetisk bensin under nästa år.
Haru Oni-anläggningen ska börja tillverka syntetisk bensin under nästa år. Foto: Porsche

Porsche bygger fabrik för syntetiska bränslen

Ny fabrik ska tillverka syntetisk bensin som kan användas i den befintliga vagnparken. Anläggningen ska börja producera redan nästa år. 

Syntetiska bränslen, som framställs av vätgas och koldioxid, har potential att utmana den batteridrivna elbilen vad gäller utsläpp av växthusgaser. Till skillnad från produktionen av biobränslen kräver framställningen av syntetiska bränslen inte heller någon form av odling, vilket kan konkurrera om odlingsmark eller andra begränsade resurser. 

I stället framställs syntetiska bränslen av vätgas och koldioxid och beroende på vilka metoder som används för framställning kan detta göras utan väsentliga nettoutsläpp av växthusgaser.

Nu har ett samarbete med en rad företag med Porsche och Siemens Energy i spetsen påbörjat bygget av en fabrik för framställning av syntetiska bränslen i södra Chile. Anläggningen, som fått namnet Haru Oni, ska med stöd från bland andra de tyska och chilenska myndigheterna, börja producera syntetisk bensin redan under nästa år. 

Haru Oni är en helintegrerad anläggning som egentligen bara behöver vind och vatten för att fungera. Ett vindkraftverk förser anläggningen med elektricitet, vilket krävs för att spjälka vatten på elektrolytisk väg till vätgas och syre. Vätgasen tas om hand och tillsammans med koldioxid som utvinns direkt ur atmosfären framställs metanol av vätgasen. 

I en process som tagits fram och licensieras av bränslebolaget ExxonMobil tillverkas sedan de kolväten som ingår i syntetisk bensin. Bränslet sägs vara renare än konventionell, fossil bensin och ge upphov till lägre utsläpp av kväveoxider och partiklar.

Men den stora fördelen är förstås att nettoutsläppen av växthusgasen koldioxid är nära noll, eftersom mängden koldioxid som fångas upp ur atmosfären vid tillverkningen av bränslet motsvarar den mängd som sedan släpps ut vid förbränning. Porsche säger att deras syntetiska bensin har potential att minska nettoutsläppen av växthusgaser med 90 procent, jämfört med fossila bränslen. Dessutom ska det syntetiska bränslet direkt kunna ersätta bensin i de allra flesta applikationer, någon som ska kunna hålla den befintliga vagnparken vid liv utan att behöva använda fossila bränslen. 

– Det måste vara kompatibelt med de bästa tillgängliga bränslena i dag, så att detta bränsle är möjligt att använda i så väl nya Porsche-bilar som i gamla – 70 procent av alla Porsche som någonsin tillverkats är fortfarande på marknaden, säger Michael Steiner som är Porsches högst ansvariga för forskning och utveckling på en pressträff i samband med starten av fabriksbygget. 

Porsche menar att bränslet ska fungera även i äldre modeller.Porsche menar att bränslet ska fungera även i äldre modeller.Porsche menar att bränslet ska fungera även i äldre modeller.
Porsche menar att bränslet ska fungera även i äldre modeller.

Han jämför med E10, alltså den nya standardbensinen med 10 procents etanolinblandning. Den är inte kompatibel med många äldre bilar, någonting som alltså det nya bränslet ska vara. 

Planen är att producera 130 000 liter bränsle under nästa år och hela produktionen ska användas i tävlingsserien Porsche Supercup. Produktionstakten kommer sedan att skruvas upp rejält, 2024 ska man framställa 55 miljoner liter och 2026 ska anläggningen producera 550 miljoner liter. Till att börja med kommer dropparna att vara dyra, men på sikt har man som målsättning att en liter syntetisk bensin ska kosta runt två dollar, motsvarande cirka 17 kronor. 

I förlängningen vill konsortiet bakom Haru Oni-projektet att anläggningen ska stå som modell för fler liknande fabriker runt om i världen och att man ska ta vara på både vätgas, metanol och syntetiska bränslen och användas i olika applikationer som flyg och sjöfart. 

Därigenom skulle fabriker av den här typen kunna vara ett alternativ till den batteridrivna elektrifieringen som präglar utvecklingen av transportsystemen i dag.