Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Haru Oni-fabriken i chilenska Punta Arenas där syntetiska bränslen ska framställas.Haru Oni-fabriken i chilenska Punta Arenas där syntetiska bränslen ska framställas.Haru Oni-fabriken i chilenska Punta Arenas där syntetiska bränslen ska framställas.
Haru Oni-fabriken i chilenska Punta Arenas där syntetiska bränslen ska framställas. Foto: Porsche AG

Porsche fyrdubblar investering i syntesiska bränslen

Porsche AG tror stenhårt på så kallade e-bränslen. Nu meddelar företaget att en tidigare investering om 24 miljoner dollar utökas med ytterligare 75 miljoner dollar.

I början av 2021 berättade Porsche att de satsar motsvarande 227 miljoner kronor i framställningen av syntetiska bränslen. I höstas stod det klart att en fabrik för framställning av e-bränslen, som drivmedelstypen också kallas, är under uppförande i Chile. Haru Oni, som fabriken heter, uppförs på Porsches initiativ men med hjälp av flera strategiska partners där framför allt Siemens Energy och ExxonMobil är framträdande.

Nu meddelar Porsche att man utökar investeringen i framställandet av syntetiska bränslen genom att pumpa in motsvarande 710 miljoner kronor i chilenska företaget HIF Global som med hjälp av en rad experter verkar för att uppföra e-bränslefabriker.
Satsningen, som ger den tyska sportbilstillverkaren en andel i HIF Global, är en del av en större satsning som genomförs av flera bolag, bland annat chilenska Andes Mining & Energy amerikanska EIG, Baker Hughes Company samt Gemstone Investments. Tillsammans investerar bolagen flera miljarder kronor som ska användas till att uppföra industriella e-bränslefabriker i Chile, USA och Australien.

Så här ska Haru Oni-fabriken i Chile se ut när den är klar.Så här ska Haru Oni-fabriken i Chile se ut när den är klar.Så här ska Haru Oni-fabriken i Chile se ut när den är klar.
Så här ska Haru Oni-fabriken i Chile se ut när den är klar. Foto: Porsche AG

Porsche har tidigare sagt att de väntar sig att Haru Oni-fabriken i Chile ska stå klar i mitten av 2022 och att under året kunna producera 130 000 liter syntetiskt bränsle. Fyra år senare är det tänkt att 550 miljoner liter ska produceras i enbart denna anläggning. Då är det även tänkt att syntetiskt bränsle inte ska vara dyrare än vanlig bensin eller diesel.

Det syntetiska bränslet beskrivs som nästan koldioxidneutralt då den mängd koldioxid som under tillverkningsprocessen absorberas ur atmosfären i princip är lika stor som utsläppen vid förbränning av e-bränslet i en bil. Dessutom uppges det vara renare sett till utsläpp av kväveoxider och hälsovådliga partiklar.

Enkelt beskrivet framställs e-bränsle i Haru Oni-fabriken genom att H2-molekylerna (vätgas) separeras från syret (O) i vanligt vatten. Processen kräver elektricitet vilken kommer från vindkraftverk i anslutning till anläggningen.
Tillsammans med koldioxid, som alltså fångas in från atmosfären som omger jorden, bildar vätgasen alkoholen metanol. I en för anläggningen speciell metod, framtagen av ExxonMobil, framställs därefter de kolväten som ligger till grund för e-bränslen. Principen är ungefär densamma vid framställning av e-bensin som vid e-diesel.

E-bränsle, e-bensin och e-diesel är förkortningar av elektrobränsle, elektrobensin och elektrodiesel.