Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Kari Kohvakka

Räfflad betong ny bullerdämpning

Vägbuller och höjda partikelhalter är problem vid många vägar i våra storstäder. Nu genomför Trafikverket ett test för att dämpa bullret genom frästa spår i betongväg. Förhoppningen är att det även minskar partikelhalterna.

Vägbuller och höjda partikelhalter är två stora problem vid många vägar i våra storstadsregioner. För att minska det förstnämnda har nu Trafikverket påbörjat ett projekt där man fräst spår (så kallad rillning) i betongväg. Förhoppningen är att även partikelhalterna i luften ska minska med det nya underlaget.

Förlagan till konceptet är amerikansk, och tester i USA har visat att vägbullret kan minska med 5-6 decibel. Som jämförelse säger man att helt nylagd asfalt minskar bullret med omkring 3 decibel. Tanken är att spåren i betongen absorberar ljudet och så att säga "kapslar in" bullret. 

Teststräckan, som är på en kilometer utmed E4 vid Uppsala, har försetts med två olika spårmellanrum. En del av sträckan är lagd med samma mellanrum, 12 mm, som använts i USA, medan en del är lagd med ett glesare mellanrum, 26 mm. Anledningen är att man inte ännu vet hur pass mycket dubbdäck sliter på underlaget, och vill utvärdera vilket mellanrum som fungerar bäst.

Hur underlaget påverkar partikelhalterna vet man dock inte än, men förhoppningen är att de ska bli mindre än vid användning av slät betong, vilket i sin tur redan i dagsläget ger färre partiklar än asfalt. I dag finns endast knappt sju mil betongväg i Sverige, något som kan komma att öka framöver, tack vare lägre underhållskostnader. Faller försöket med frästa spår väl ut kan beläggningen dels komma att användas i tunneln till förbifart Stockholm, men även internationellt i exempelvis tunneln Rödby och Puttgarten.