Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Patrik Lindgren / Teknikens Värld

Regeringen vill skärpa miljökontrollen vid besiktning

Sedan 2018 ligger Sverige i bottenskiktet i EU vad gäller kraven på avgasrening. Men nu har Transportstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en analys som ska bidra till framtida skärpt miljökontroll.

Fordonsbesiktningsbranschen, FBB, har varnat om det här i flera år. Det har inneburit att bilar med bristfällig, eller ibland till och med icke fungerande, avgasrening ändå har slunkit igenom vid besiktning. De långsiktiga effekterna av det nuvarande regelverket kan bli oerhört kostsamma för samhället då nya studier visar att luftföroreningarna är större än vad man tidigare trott. Trafikverket påvisar att nivåerna av partiklar och kväveoxid fortfarande är på för höga nivåer på flera håll i landet.

För att minska dessa nivåer är det viktigt att följa upp kontrollerna och se till så att avgasrening och partikelfilter fungerar som de ska. Därför ger nu regeringen Transportstyrelsen uppdraget att se över förutsättningarna så att miljökontrollen kan skärpas ytterligare.

– Det är av största vikt att utsläppen från fordon minskar för att nå de svenska miljömålen. regeringen vill därför se skärpta miljökrav i bilbesiktningen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

LÄS MER: Bilar med bristande avgasrening stort problem 

Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth.Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth.Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth.
Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

I Sverige talar vi ofta om Nollvisionen och under 2021 förolyckades 192 människor i trafiken i Sverige, vilket är rekordlågt. Men konsekvenserna av utsläppen går inte under samma vision. 

Fordonsbesiktningsbranschen, FBB, skriver att forskning visar att avgasutsläppen leder till tusentals förtida dödsfall varje år och livslånga sjukdomar. De samhällsekonomiska kostnaderna blir enorma.

– Sverige har två huvudproblem när det gäller miljökontrollen. Det ena är att regelutvecklingen har varit för långsam och inte möjliggör mer modern avgasmätning. Det andra är att kraven och gränsvärdena gällande farliga utsläpp är alldeles för generösa, säger Tord Fornander, ordförande för FBB.

FBB välkomnar regeringens beslut då det är väldigt viktigt att den kommande utredningen ser över både metoderna och gränsvärdena samt kraven.

Analysen som Transportstyrelsen ska genomföra kommer omfatta personbilar, lastbilar, A-traktorer och även övriga fordon i den mån det går att genomföra och anses vara relevant. Om ungefär ett år, den 15 februari 2023, ska Transportstyrelsen redovisa analysen till Infrastrukturdepartementet och sedan får vi se vilken typ av förbättringar det kan leda till.

LÄS MER: Bilbesiktning avsevärt dyrare efter avreglering