Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Så fungerar AdBlue – SCR-avgasrening med additiv

Ämnet på alla läppar just nu – urinsyra. Eller AdBlue som tillsatsen heter i bilindustrin, där den tillsätts i diesel för att sänka kväveoxidutsläppen. Så här funkar AdBlue, ämnet som kunde ha räddat VW.

Volkswagen har beslutat att återkalla de bilar som har det omtalade testkörningsprogrammet installerat för åtgärd. Exakt hur man tänkt lösa problemet med de otillåtet höga NOx-värdena har man inte beslutat ännu. En vild gissning är dock att man utrustar bilarna med ett SCR-system och en tank för additiv. Detta system omvandlar de skadliga NOx-partiklarna i dieselavgaserna till vattenånga och kväve. Systemet är beprövat och finns i lastbilar och traktorer sedan 2006. För att klara de nya strängare utsläppskraven (Euro 6) har många biltillverkare inklusive Volkswagen redan infört detta system på de lite tyngre vagnarna i sina modellflottor. Bland annat nya Passat med tvålitersdieseln.

Men vad är dessa system för något och hur fungerar de? Vi benar ut begreppen.

Klicka på bilden för att se den i större format. Foto: Mario Salutskij

Kväveoxider = NOx.

NOx är ett samlingsnamn för de oxider av kväve som bildas vid förbränning vid höga temperaturer, särskilt i förbrännings­motorer. De utsläppta kväveoxiderna (NOx) innefattar både kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Kväveoxider bidrar till både försurning och övergödning. De bidrar också till problem med höga partikelhalter i luften.

Adblue säljs direkt i pump på vissa bensinstationer. Dessa pumpar är dock avsedda för lastbilar och traktorer. För personbilar är det oftast bättre att köpa AdBlue i dunk eller plastflaska.

SCR, Selective Catalytic Reduction.

SCR, eller selektiv katalytisk reduktion, är en teknik för utsläppsreducering som först infördes i kolkraftverk för att rena avgaserna från kväveoxider (NOx). 2006 kom det i dieseldrivna lastbilar. Tekniken går ut på att man sprutar in en vätska, AdBlue, i avgassystemet innan SCR-katalysatorn. När AdBlue-vätskan upphettas av avgasena, omvandlas den till ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2). När ammoniaken och kväveoxidpartiklarna (NOx) når SCR-katalysatorn, omvandlas de till kväve och vattenånga. Med AdBlue minskar utsläppen av skadliga kväveoxider med upp till 80 procent.

AdBlue.

En klar, giftfri vätska som är ofarlig att hantera och som inte förorenar miljön. AdBlue är inte ett bränsle eller bränsletillsats. AdBlue består av 32,5 procent urea, CO(NH2)2, i avjoniserat vatten. Vätskan görs enligt exakta specifikationer och tillverkas enligt DIN 70070 och ISO 22241 standarder. AdBlue ska inte hällas i diesel­tanken. Bilen måste ha ett SCR-system installerat.