Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Så mycket bättre blev luften med miljözonen på Hornsgatan

Stockholms stad har utvärderat införandet av miljözon på Hornsgatan i Stockholm. Resultat visar att luftkvaliteten har blivit bättre – men bara marginellt. Anledningen är att bilisterna inte följer reglerna och det finns ingen övervakning.

Miljözonen på Hornsgatan i Stockholm infördes i januari 2020. Anledningen var dålig luftkvalitet längs gatan och miljözonen skulle stänga ute bilar med dålig avgasrening. Reglerna för att få köra i zonen ska skärpas de kommande åren och redan nästa år införs kvar på rening enligt kraven i Euro 6.

Under 2020 har bilar med rening enligt Euro 5 och 6 fått köra på gatan. Mätningar har gjorts även på Folkungagatan för att se vilka bilar som kört på gatorna och om det skett någon förändring.

Staden har också mätt halterna av kväveoxider och koldioxid. Kväveoxider är dåliga för människan och koldioxid dåligt för klimatet.

Coronapandemin slog till på våren 2020 och minskade trafiken drastiskt. För att ändå kunna göra jämförelser och dra slutsatser har utvärderingen räknats om till trafik under ett normalår.

LÄS MER: Miljözoner i Stockholm kan påverka klimatet negativt

Besviken på staten

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén tycker att resultaten är väntade men han är besviken på efterlevnaden av reglerna. Utsläppen av kväveoxider har minskat med bara två procent jämfört med ett år utan klimatzon och utsläppen av koldioxid har minskat med 0,5 procent. Om alla hade följt reglerna hade kväveoxiderna minskat med 11 procent och koldioxidutsläppen hade minskat med tre procent.

Stockholms stad klarar, enligt Helldén, EU:s krav på luftkvalitet bara tack vare att coronapandemin minskade trafiken så mycket. Om trafikmängden varit oförändrad hade det krävts full efterlevnad av alla miljözonsregler för att Stockholm skulle klara kraven.

– Det är delvis väntat för vi visste att det skulle bli en låg efterlevnad av reglerna och att polisen inte skulle göra något. Jag är besviken på Transportstyrelsen och regeringen som inte gett oss några verktyg att övervaka att reglerna följs, säger Helldén till Teknikens Värld.

Kommer de som inte tror på miljözoner att få vatten på sin kvarn nu när det visar sig att effekterna är så små?
– Nej, jag tror inte det. För vi ser att med full efterlevnad så minskar utsläppen med 11 procent och det är mycket sett till luftkvalitet. Vi ser också att det är dieselbilarna som står för de stora mängderna utsläpp. Tack vare corona klarar vi alla kraven vilket vi inte gjort tidigare. Och det är lagkrav så vi måste jobba för att klara det.

Är övervakning det enda sättet?
– Vi kan jobba med information också och om det här hade varit hade det gjorts mer. Nu minskade trafiken och det fanns ingen vilja att börja informera.

Nästa år införs tuffare regler för miljözonerna och på sikt vill Daniel Helldén se fler elbilar och laddhybrider som körs på enbart el på stadens gator.

– Undersökningen visar att om trafiken minskar så blir också luften mycket bättre, säger Daniel Helldén.

Flera tillverkare säger nu öppet att dieselmotorerna ska bort från modellutbudet. Kommer inte den utvecklingen att göra mer för luftkvaliteten än miljözonerna?
– Det är förstås positivt om dieselmotorerna försvinner. Vi vill ju elektrifiera staden och vi kommer att pusha för lösningar där laddhybriderna körs på el när de kommer till staden. Lösningen finns redan, BMW har det som standard, och det är en enkel uppgift för tillverkarna att lösa det.

LÄS OCKSÅ: Daniel Helldén vill övervaka nya miljözonen med kamera